Kaple Panny Marie

Umístění:

Jižní strana Třebčické ulice – novodobá část za křižovatkou s Nádražní ulicí.

Historie:

V dostupné literatuře a pramenech není uváděno jméno stavebníka, ani kdy byla kaple postavena. Josefské mapování ji zde již zaznamenává, mohla by tedy pocházet z doby kolem poloviny 18. století.

Popis:

Nevelká zděná barokní kaplička s půlkruhovým závěrem. Průčelí je po stranách lemováno dórskými pilastry, které podpírají vzdutý, po stranách konkávně vykrojený štít, korunovaný prostým železným latinským křížem. Ve středu průčelí je apsidový výklenek zakončený konchou, který kryje kovaná mříž. Nad výklenkem je osamocený klenák. V apsidě stávala cca 70 cm vysoká socha madony vyřezaná ze dřeva. V roce 1990 byla plastika přemístěna do městského muzea.1

1RAŠÍNOVÁ (2005).
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.
… zpět na seznam nepomuckých památek …