Městský dům čp. 78

Umístění:

Závěr historické části Zelenohorské ulice, východní strana.

Historie:

Počátky domu jsou nejasné, zřejmě zde stál nějaký objekt již v 16. století. Je pravděpodobné, že dům vyhořel v roce 1746. Od roku 1781 jej vlastnil zámecký lékař Bartoloměj Rosenzweig, který ho „nákladně přestavěl; ozdobiv ho znakem o třech růžích, považuje se asi za urozence s erbem.1 Poté se objekt prakticky neustále dědil po přeslici, takže v 19. století zde byl postupně krupařský krám, krejčí a nakonec, po požáru roku 1884, kolářská dílna Josefa Seifrieda. Ten chtěl roku 1905 přistavět k severní straně objektu patrový dům, ale městský úřad to, kvůli značnému převýšení okolní zástavby, nakonec nepovolil.2 V roce 1925 dům vyženil Josef Danda, který zde měl až do 50. let knihařství a papírnictví.3

V roce 1974 byl objekt již 4 roky neobývaný, dlouhodobě neudržovaný a dle stanoviska MNV výhledově určený k asanaci. O rok později ho kupují manželé Váchovi, kteří v roce 1978 vyměnili pálené tašky za vlnitý eternit4 a zřejmě prováděli i další stavební úpravy (např. výměnu oken).

Popis:

Barokní dům na mírně vyvýšené terase nad ulicí. Jednopodlažní objekt je krytý valbovou střechou. Delší západní průčelí prolamují tři okenní otvory, jejichž nerytmické řazení může naznačovat komplikovanější stavební vývoj. Zcela vlevo se nachází vstup lemovaný kamenným ostěním s ušima. Přes vstupem dva pískovcové schody překryté nedávno betonem. Jižní průčelí s třemi (opět arytmicky řazenými) okenními otvory a profilovanou korunní římsou. Okno zcela vpravo má zachovanou šambránu s ušima a dvojitá dvojkřídlá okna.

Dle plánů na přestavbu z roku 1905 byl dům delší, západní průčelí mělo na sever ode dveří ještě dva okenní otvory. Kdy tato část (pravděpodobně krytá valbovou střechou) byla odstraněna , není zcela jisté (možná v 70. letech?).

Přestože výraz domu byl od 70. letech značně narušen osazením jednodílných oken, odstraněním části štukové výzdoby, výměnou dveří a střešní krytinou z vlnitých osinko-cementových desek, jsou zde v detailech zachované barokní architektonické články. V roce 2008 byla bohužel zcela odstraněna podsklepená kamenná stodola s polovalbovou střechou, stojící ve východním svahu za domem (zachycená jako zděná již na mapě stabilního katastru), která uzavírala dvůr usedlosti. Severně, na přilehlé zahradě, vyrostl v témže roce roce neofunkcionalismem ovlivněný patrový dům se stanovou střechou o velice nízkém sklonu, který se výrazem a proporcemi vymyká charakteru okolní historické zástavby (zejména drobných domků v sousední uličce).

1 BERNDORF, A. (1963): s. 568.
2 Stavební úřad Nepomuk: čp. 78; srov: BERNDORF, A. (1963): s. 568.
3 Ústní vyjádření M. Kroupové.
4 Stavební úřad Nepomuk: čp. 78
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …