Městský dům čp. 35

Umístění:

Severní konec západní fronty Zelenodolské ulice.

Historie:

Na toto místo situuje Berndorf dům pekaře Pavla Táborského, uváděného v Berní rule roku 1654.1 Přízemní dům, který byl zřejmě znovu vystavěn po požáru v  roce 1715, nechal kolem na počátku 30. let 19. století přestavět na patrový Václav Maršálek, panský zahradník. Roku 1878 ho kupuje Izraelská náboženská obec a zřizuje v něm modlitebnu, německou školu a byt rabína.2 Od roku 1929 vlastnil dům Václav Kubík, ředitel škol a starosta města, který jej nechal upravit do dnešní podoby. Další drobné stavební úpravy probíhaly v mnoha etapách: 1929 – stavba kůlny a kanalizace, 1932 – garáž, 1941 – nový (zvýšený) chodník , 1958 – koupelna. Poslední drobné opravy v roce 1985.3

Popis:

Patrový klasicistní měšťanský dům, zachovaný v autentické podobě z 20. let 20. století. Průčelí o pěti osách členěné lesenovými rámci. Z plochy lesen, v přízemí armovaných rustikou, vystupují subtilnější kordonová a masivnější korunní římsa. Vstup na střední ose je osazený dvojkřídlými dveřmi s kazetami zdobenými diagonálně natočenými kosodélníky. Zcela vpravo svlakové krámské dveře. Okna v přízemí špaletová čtyřkřídlá, šestitabulková. V patře trojkřídlá se sklopkou dělenou na tři tabulky. Okenní otvory jsou lemovány mírně zapuštěnou paspartou na profilovaném parapetu.

Dům má sedlovou střechu a dvoutraktovou dispozici, zdivo smíšené s převahou kamene. K domu přiléhá relativně rozlehlá zpustlá zahrada, do níž shlíží několik oken severního štítového průčelí a na západní fasádě uzavřená dřevěná pavlač.

1 ČADKOVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ (2002): s. 467.
2 BERNDORF (1963): s. 284-285.
3Stavební úřad Nepomuk: čp. 35.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …