Spolek přátel starého Nepomuka je nezisková organizace (zapsaný spolek), jehož cílem je v prvé řadě ochrana místního kulturně-historického dědictví, tedy zejména historických, uměleckých, technických a přírodních památek, staré zástavby a  rázu města i okolní krajiny. Naše hlavní úkoly jsou proto šíření vědomostí a získávání nových poznatků o historickém stavebním fondu i dalších památkách a  prosazování historických a estetických hledisek při další výstavbě a urbanistickém řešení města.

Cíli společnosti jsou dále udržování a posilování obecného povědomí o lokální a regionální historii a snaha o její hlubší poznání na populární i odborné úrovni.

 

Provozujeme Museum veteránů na Zelenohorské poště

Pro veřejnost dále nabízíme tyto služby:

bezplatné poradenství při opravách a rekonstrukcích historických objektů

návrhy slohových fasád a jejich barevnosti

fotodokumentace

stavebně historické průzkumy

archivní průzkumy

vzdělávání a osvětová činnost


Pokud byste nám chtěli jakoliv pomoci při naplňování cílů naší činnosti,  stát se našimi spolupracovníky, členy nebo sponzory,  můžete využít níže uvedené kotaktní údaje:

mluvčí: PhDr. Pavel Kroupa

email: stary.nepomuk(Q)seznam.cz

adresa: Zelenohorská 76, 335 01 Nepomuk

telefon: 731 015 547

bankovní účet: 205058329/0300

IČO: 27025161

Stanovy Spolku přátel starého Nepomuka jsou  zde…