Stará radnice čp. 126

Umístění:

Severovýchodní cíp náměstí A. Němejce, ústí Třebčické ulice.

Historie:

Radnice stojící na tomto místě je doložená již na počátku 16. století. Její budova byla zničena při požáru roku 1539, kdy shořely i městské knihy. Nová radnice měla i věž, jak je patrné na Škrétově rytině. Když v roce 1685 budova opět vyhořela, byl na ní při obnově zřízen „baldachýn sv. Jana,“ k němuž byla vypravována poutní procesí.2

V roce 1840 došlo k radikální přestavbě objektu dle návrhů horažďovického stavitele Martina Krta.3 V letech 1850 až 1950 zde sídlil i okresní soud. V roce 1926 došlo k drobným opravám, zahrnujícím například výměnu oken. Rozsáhlejší přestavba navrhovaná v 30. letech, jejíž součástí mělo být především prodloužení východního křídla, nebyla realizována.4 Na počátku 5O. let byla radnice spolu se sousední budovou bývalé piaristické koleje stavebně upravena a sloužila až do roku 1995 pro 1. stupeň Základní školy. Od roku 1996 zde sídlí Městské muzeum a galerie,5 doplněné v roce 2003 infocentrem.

Popis:

Středně rozlehlá patrová budova na půdorysu písmene L tvoří dnes součást bloku muzea. Hlavní průčelí o pěti osách, směřující do náměstí, v sobě přes úpravy z 50. let nezapře klasicistní původ. Střední, velmi plochý rizalit o třech osách, lemovaný lesenami, je korunován mohutným trojúhelníkovým štítem, v jehož středu se nalézá apsidová nika s polychromovanou sochou sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti s letopočtem 1800 na podstavci. Niku předstupuje drobný balkon s kovaným zábradlím, zdobeným mj. páskovým a rozvilinovým motivem. Ve středu dolní části rizalitu se nalézá půlkruhově zakončený vstup, přístupný po třech mohutných kamenných stupních. Okna jsou v patře obdélná, při opravě v 50. letech zřejmě mírně rozšířená, v přízemí zakončená obloukem. Kolem oken ploché šambrány. Omítka břízolitová, detaily fasády zjednodušené při zmíněné opravě. Kazetové fládrované dveře, zřejmě z přelomu 19. a 20. stol.

V přízemí budovy nalezneme pruské klenby na pasech a široké dvouramenné žulové schodiště. Interiéry byly průběžně modernizovány, naposledy v roce 2006.

2BERNDORF (1963): s. 629-641.
3 Ibid.
4Stavební úřad Nepomuk: čp. 126.
5 ŠTVÁNOVÁ (2006): s. 5-6.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …