Chlebíčková boží muka

Umístění:

Okraj intravilánu na západní straně silnice směr Mileč, cca 100 m od křižovatky se silnicí I/20, mezi dvěma lipkami.

Historie:

V písemných pramenech ani literatuře se nevyskytuje žádný relevantní doklad o vzniku této památky. Bývá uváděna pouze pověst o dvou sestrách, které v době hladu vyměnily louku za dva bochníky chleba.1 Bochníčky mají znázorňovat kulovité výstupky na těle sloupu.2 Podle této pověsti nesou boží muka název „Chlebíčková.“

V roce 2006 byla památka restaurována a nově osazena, včetně rekultivace zeleně.3 Staré lípy byly několik let předtím silně poškozené bouří.

Popis:

Prostá pilířová boží muka, archaicky působící kamenická práce, nesoucí nevelký kovaný barokní kříž.

Čtyřhranný, cca 4 m vysoký, mírně se zužující žulový sloup spočívá na nevysokém kvádrovém soklu, na němž ze tří stran vystupují mělké hmoty štíhlých trojúhelníků. Ve dvou třetinách výšky sloupu jsou ze tří stran nevysoké kulovité výstupky, na východ, směrem k cestě, se místo výstupku nachází mělká, půlkruhově ukončená nika, rámovaná prostou šambránou, pravděpodobně určenou pro svatý obrázek. Těsně pod vrcholem se v obdobném uspořádání nacházejí kvádrové výstupky. Z boků a zezadu natočené na koso, z čelní strany vodorovně, ovšem se zapuštěnými zkříženými diagonálami. Vrcholek sloupu korunuje kovaný latinský kříž, jehož ramena jsou trojlaločně zakončena. Z křížení ramen vystupují paprsky svatozáře.

1SÝKORA (1991): s . 23 a j.
2Tyto výstupky jsou ovšem tři (viz níže).
3Městský úřad Nepomuk, úsek památkové péče: r. č. 27273/4-392 .
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …