Letohrádek Daliborka čp. 77

Umístění:

Severovýchodní okraj města, ulice U Daliborky.

Historie:

Dějiny domku jsou těsně spjaty s blízkou Zelenohorskou poštou čp. 76, neboť stál v severozápadním rohu její někdejší zahrady. První písemný doklad existence objektu je z roku 1771, kdy získal čp. 64, bude ale nepochybně starší, snad založený někdy v první polovině 18. století. V areálu Zelenohorské pošty byl využíván zřejmě jako altán a byt zahradníka.1 Od roku 1970 je objekt majetkově osamostatněn. Od MNV ho ve velmi špatném stavu koupil Doc. Kuncipál jako rekreační chalupu. V sedmdesátých letech byly prováděny drobné opravy a úpravy interiérů vč. vodovodní přípojky.2 Bezprostřední okolí bylo ovšem zároveň narušeno vznikem průmyslového areálu. V roce 1984 došlo k rekonstrukci fasády.3 Nízká přístavba s pultovou střechou na jižní straně (kuchyňka a koupelna) vznikla již za současné majitelky v letech 1998-99.4

Popis:

Volně stojící barokní věžová stavbička na obdélném, téměř čtvercovém půdorysu, zakončená konvexně prohnutou valbovou střechou.

Fasáda bez dekoru. Při opravách roku 1984 zdokumentovány kolem oken zbytky malovaných paspart s ušima a na nárožích shodně provedená kvádrová armatura.5 Z východní strany v patře dvě okenní osy, v přízemí půlkruhově zaklenutý široký vstup. Stejný oblouk byl i z jižní strany (dnes je součástí interiéru) a tvořil tak jakousi polootevřenou arkádu. Západní strana o dvou okenních osách v obou patrech. Z jihu a severu fasáda o jedné asymetrické okenní ose.

V přízemí nalezneme křížovou a neckovou klenbu s výsečemi, v patře záklopový strop s vročením 1793. Patra spojuje dřevěné vřetenové schodiště.

1BERNDORF (1963): s. 341.
2Stavební úřad Nepomuk: čp. 77.
3Městský úřad Nepomuk, odbor kultury: r.č. 29437/4-388.
4Stavební úřad Nepomuk: čp. 77.
5Ibid.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …