Socha Panny Marie

Umístění:

Přesanické náměstí, gotizující výklenková kaplička na severní straně ohradní zdi areálu kostela sv. Jakuba Většího.

Historie:

Plastika pochází z roku 1688, kdy ji dal před svým domem vztyčit zelenohorský hejtman Daniel František Táborský z Hirschenfeldu, jak se dozvídáme z nápisu na podstavci. Důvodem bylo pravděpodobně díkůvzdání za záchranu domu rytířů Táborských při velkém požáru města 20. srpna 1685.1 Zde pak socha stála téměř tři sta let. Podle stabilního katastru se nalézala na východní straně cesty, naproti jihovýchodnímu rohu budovy čp. 76. Dokumentární fotografie ze 70. let 20. století ji zachycuje před kamenitým srázem, osazenou na vyšším kvádrovém podstavci z lomového kamene.2 V roce 1985 byla plastika restaurována Janem Bradou a přenesena na Přesanické náměstí před arciděkanství, symetricky k sloupu sv. Vojtěcha. V 90. letech, pravděpodobně kvůli obnově východní strany ohradní zdi kostela, zaujala současné stanoviště. 3

Popis:

Raně barokní plastika. Na prostém pilířovitém soklu, v jehož čele je latinský votivní nápis s letopočtem a jménem donátora, stojí socha Madony s děťátkem, v šatech s bohatou draperií.

.

.

.

1BERNDORF (1963): s. 494; KROUPA (2008): s. 2.
2Městský úřad Nepomuk, úsek památkové péče: r. č. 31107 / 4-385 .
3Ibid.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …