Hřbitov sv. Prokopa

Umístění:

Návrší na jihovýchodním okraji intravilánu.

Historie:

Hřbitov vznikl v letech 1855-571 v místech, kde stávala barokní kaple sv. Prokopa.2 Byla sem převezena i některá těla ze hřbitova u kostela sv. Jakuba, který byl právě tehdy zrušen.3 Ohradní zeď byla stavěna v následujících letech z příspěvků místních měšťanů, kteří si pak u ní mohli zřídit rozlehlé hrobky. Byl zde pochován m. j. Ondřej Liboslav Rettig, syn M. D. Rettigové, 1. rektor místní piaristické koleje (nenápadný litinový kříž v JV rohu hřbitova).

Popis:

Areál založený na ortogonálním obdélném půdorysu, s křížením cest (cardo-decumanus) uprostřed, je obehnaný vysokou omítanou kamennou zdí. Vstupní, obloukem zaklenutá brána se nachází ve středu západní zdi. Od ní terén zvolna stoupá k nejvyššímu bodu, na němž se tyčí na klasickém žulovém podstavci velký litinový latinský kříž. Kříž stával mezi dvojicí vzrostlých lip, podle obvodu kmene z doby založení hřbitova, s nimiž tvořil působivou dominantu. Levá byla bohužel poražena roku 2005 a soubor ztratil symetrii i značnou část půvabu. Před křížem leží prostý žulový poklop, hrob sedmnáctého nepomuckého děkana Františka Nováka z roku 1905.4 Ohradní zeď lemují výstavné hrobky místních měšťanů, z nichž zhruba polovina si zachovala původní vzhled. Jde obvykle o kvalitní kamenické práce, některé hrobky jsou provedeny jako kapličky. Použito je zde neogotické i klasicistní tvarosloví. I ve vnitřní části hřbitova, mezi prostšími hroby, často těsně nahuštěnými k sobě, se nalézají zajímavé kamenické práce z 19. a 20. století.

V jihozápadním sektoru hřbitova stojí žulový náhrobek sestavený z hrubě tesaných geometrických těles – pomník rudoarmějců, kteří zahynuli v Nepomuku v polovině května 1945. Ač je to možná paradoxní, z celého areálu je památkově chráněn pouze tento hrob.

1BERNDORF (1963): s. 66.
2Tato drobná sakrální stavba je zachycena na malbě A. Mánesa z roku 1831, znázorňující panoramatický pohled na město. (Obr. 12)
3BERNDORF (1928b): s. 31.
4BERNDORF (1928a): s. 11.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …