Městský dům čp. 179

Umístění:

Východní fronta Přesanického náměstí. Dům je vklíněn mezi ulicemi Plzeňská a J.J. Ryby.

Historie:

Na místě, kde stála roku 1654 roubená chalupa Matouše Kloboučníka1 a pak Jakuba Krušiny, byla v letech 1699-1701 postavena na pokyn Václava Vojtěcha ze Šternberka zděná školní budova.2 Roku 1785 ji město prodalo a dále byla využívána jako obytný dům. Roku 1799, za obuvníka Vojtěcha Pintofla, byla zasažena ohněm, ale zřejmě nijak zásadně, neboť se zde až do 60. let 20. století dochovaly barokní vstupní dveře s letopočtem 1701.3

V majetku rodiny Pintoflů zůstal objekt až do 80. let 20. století. V roce 1962 provedl Martin Kodalík, místní zedník, na objednávku Anny a Barbory Pintoflových dílčí stavební úpravy, mj. výměnu oken a vstupních dveří a pravděpodobně i fasády. V témže roce byl zbořen i starý chlívek a postavena nová kolna.4

Popis:

Patrový dům s polovalbovou střechou krytou eternitem (doložen šindel).5 Průčelí do náměstí o dvou okenních osách. Z boku jsou okenní osy tři. Na azimutální ose dům překonává převýšení, ze severní strany je tak vchod do přízemí, z jižní přímo do druhého nadzemního podlaží. Fasáda z 60. let 20. století, včetně tehdy typických zaoblených nároží oken. Na východní straně přiléhá k domu přístavek z téže doby, zřejmě využívaný jako kolna. V jeho severní zdi se zachovalo druhotně osazené okno z 19. století.

Zdivo je smíšené s převahou kamene, v nárožích druhotně využito jako armatur gotických a renesančních ostění. Přízemí zaklenuté valeně, v patře záklopové stropy.

Dům není využíván a vykazuje známky nedostatečné údržby. V minulém roce byla zahájena oprava, bohužel bez vydání odborného stanoviska NPÚ a tedy i povolení Městského úřadu, práce jsou v současné době přerušeny.

1ČADKOVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ (2002): s. 467.
2BERNDORF, A. (1963): s. 1649.
3Ibid: s. 1650.
4Stavební úřadu Nepomuk: čp. 179.
5Viz obrázek.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …