Městský domek čp. 109

Umístění:

Střední část jižní strany ulice Jirky Kubíka.

Historie:

Na konci 18. století je zde uváděn Václav Souček.1 Roku 1794 kupuje domek hřebenář František Kasejovický, původním jménem Hastrmann, pokřtěný žid, pravděpodobně z kasejovického ghetta. Jeho syn Martin ho roku 1834 prodává a domek pak často mění majitele.2

Stávající objekt pochází zřejmě z počátku 19. století. Později byl upravován. Doložen je stavební zásah z roku 1932, kdy za Václava Větrovce byla na základě plánů Františka Řežábka pozměněna vnitřní dispozice domu (byly spojeny dvě místnosti do jedné) a došlo k úpravě velikosti okenních otvorů na levé straně východní fasády. 3

Do 40. let 20. století šlo o poslední dům na této straně ulice.

Popis:

Příklad drobné zástavby vyskytující se v 19. století na okrajích intravilánu. Nevelká stavba se sedlovou střechou a okapovou orientací. Severní (uliční) průčelí je tvořeno pouze vchodem osazeným dvoukřídlými dveřmi rámové konstrukce s nadsvětlíkem a dvoukřídlým dvojitým šestitabulkovým oknem. Střechu podpírá prostá fabionová korunní římsa. Východní průčelí prolamuje nesymetricky posazená trojice oken různé velikosti a konstrukce a svlaková dvířka ve štítě, vedoucí do podkroví.

Dispozice domu je tvořena předsíní, na niž navazuje chodbička na dvorek vzniklá zřejmě z černé kuchyně a průchozí kuchyně s pokojem, pod jehož polovinou (zřejmě bývalou komorou), přiléhající k jižní stěně objektu, se nachází sklípek zaklenutý valeně a přístupný po schodech z malého dvorku.

1Národní archiv Praha: Josefský katastr, inv. č. 151/4193, Fasovní kniha obcze Nepomuczké, 1789.
2 BERNDORF (1963): s. 744-745.
3Stavební úřad Nepomuk: čp. 109.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …