Městský dům čp. 170

Umístění:

Střední úsek jižní fronty Plzeňské ulice

Historie:

Dům na tomto místě byl zřejmě vážně poškozen požárem v roce 1746. Roku 1772 ho prodal Ignác Nezbeda co poustku Vavřinci Berkovcovi, který ho, již stojící, postoupil roku 1787 svému synu Ondřejovi. V roce 1807 jej kupuje Jan Hlaváč za 1.225 zlatých, takže současné průčelí mohlo vzniknout v předchozích letech. Jisté úpravy (zřejmě nová okna a dveře) provedl roku 1919 zvoník Josef Baroch. Od roku 1923 zde žil truhlář Václav Picka, který přestavěl stodolu za domem na svou dílnu.1

Popis:

Přízemní dům štítové orientace s uliční fasádou se dvěma okenními osami z počátku 19. stol. Pozoruhodný je zejména dvakrát konkávně prohnutý štít – lidová variace na barokně-klasicistní tvarosloví. Objekt má trojdílnou dispozicí se světnicí vlevo. Hodnotné prvky interiéru jsou bohužel již částečně destruovány, protože dům prochází již několik let (delší dobu pozastavenou) rekonstrukcí. Krov je hambalkový, krytina nová z pálených tašek. Za domem se nachází zachovalá truhlářská dílna z 20. let (prosklené kazetové dveře a francouzská okna).

1 BERNDORF (1963): s. 1623-1624.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …