Dům U Petrů čp. 156

První zmínky o tomto domě, stojícím naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého, pochází z 2. pol. 16. st., kdy jej vlastnil Pavel Svoboda, zvaný Modráček.

K domu náleželo celé právo várečné i právo pálení kořalky, za domem bývala zahrada a chmelnička.

Roku 1649 objekt vyhořel a znovu pak ještě záhy po stavbě nového domu roku 1686.  Stejná pohroma se mu nevyhnula ale ani na sklonku 18. stol.. (1790) a pak i v 19. stol. (1835). Dnešní podobu domu určila přestavba po tomto posledním požáru z r. 1836, kdy byl např. také vztyčen součaný krov..

Opravy objektu proběhly ještě v letech 1866 a 1899, jeho vzhled, ale zřejmě výranějším způsobem neovlivnily. Ve 2. polovině  19. století patří dům jedné z větví rodu Němejců, funguje zde kupecký krám a vinárna.

Roku 1923 kupuje dům drogista Rudolf Petr, který zde zřizuje  vyhlášenou drogerii. Její součástí je nejen výrobna rozličných chemikálií, ale například i benzínová pumpa. Dům je v držení rodiny Petrovy dodnes.