Socha Krista Trpitele

Umístění:

Plzeňská ulice, severovýchodní bok kostela sv. Jana Nepomuckého.

Historie:

U této památky není známa osoba donátora. Na podstavci je uveden pouze monogram W.P. a s ním i letopočet 1767. Socha stála až do restaurování v roce 2003 na zahradě Sokolovny, nedaleko křižovatky cest, pod starou lípou. Josefské mapování z let 1764-68 na tomto místě zachycuje křížek, takže pravděpodobně šlo o původní stanoviště.

Popis:

Vrcholně barokní pískovcová plastika v podživotní velikosti spočívá na cca 2 m vysokém žulovém podstavci. Podstavec je rozčleněn na krychlový sokl se zkosenou horní hranou a vlastní tělo podstavce, ve střední části konkávně prohnuté, které je dvakrát horizontálně členěné drobnými výstupky. Podstavec je zakončen římsovitě přetaženou krycí deskou. Na vrcholku sedí poloobnažený Kristus v plášti a berní roušce s trnovou korunou na hlavě. Pravicí opřenou v lokti o stehno si podpírá mírně nakloněnou hlavu, levou ruku má zapřenou o koleno.

(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …