Městský dům čp. 142

Umístění:

Střední úsek Husovy ulice, západní fronta.

Historie:

S majitelem tohoto domu je ztotožňován švec Adam Hlaváček, uváděný v Berní rule.1 Roku 1789 dům, k němuž patří celé várečné právo, kupuje řezník Augustin Jedlička za 178 zlatých, aby ho o tři roky později prodal za 420 zl.2 Je tedy pravděpodobné, že právě on postavil současnou budovu. Roku 1802 kupuje dům Josef Kvarda, jeho syn pak zřizuje kovárnu, která tu byla po větší část 19. století. Od jeho druhé půle vlastní dům až dodnes rodina Sejčkova.3

Popis:

Barokní městský dům na široké parcele se středním průjezdem, zachovaný v podobě z 1. poloviny 19. století.

Symetrické pětiosé průčelí má střední prvek zdůrazněn trojúhelníkovým tympanonem nad stlačeným, segmentově zaklenutým vjezdem s okosenými rohy a žulovými odrazníky. Horizontálně je plocha rozdělená kordonovou římsou. Patro je hladké, díky oknům zasazeným v líci fasády působí velmi ploše. Pouze pod okny vystupují ze stěny parapety (mimo střední osy, kde je tympanon). Přízemí působí hmotněji díky špricovanému povrchu, provedenému navíc odlišnou barvou. Kolem oken jsou hladké pasparty. Vjezd je osazen točnicovými vraty pobitými prkny složenými diagonálně do V, s půlkruhově zakončenou brankou, opatřenou pozoruhodnou kovanou klikou. Okna jsou dvojitá dvoukřídlá šestitabulková (některá s větračkou), na venkovních kovaných závěsech (konec 18. – pol. 19. stol.). V tympanonu nezřetelný (mnohokrát přebílený) znak kovářského řemesla.

1 BERNDORF(19 63): s.789; ČADKOVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ (2002): s. 467.
2 Ibid: s.790-791.
3Stavební úřad Nepomuk: čp. 142.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …