Kaple sv. Jana Nepomuckého

Umístění:

Koruna hráze v severovýchodním rohu Špitálského rybníka, po straně silnice I/20.

Historie:

Kolem starší, vrcholně barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, vztyčené zřejmě v první polovině 18. století, byla v roce 1878 postavena výklenková kaple. Náklady na výstavbu, které činily 80 zlatých, byly uhrazeny z větší části (70 zl.) z výnosu hudební akademie, konané 16.2.1879, zbývající částka byla zaplacena z městského rozpočtu.1

Kaple byla opravována v letech 1949 (letopočet na fasádě) a 2005.2

Popis:

Neorenesanční výklenková kaple s půlkruhovým závěrem krytým půlkuželovou prejzovou střechou. Orientována k jihu.

Průčelí je tvořeno dvojicí dórských pilastrů na nízké trnoži nesoucích kladí, na kterém spočívá trojúhelníkový štít. Mezi pilastry se nachází apsidová nika zakončená půlkruhem s agrafou, v dolní třetině zahrazená dekorativní kovanou mříží. Kladí je po stranách zdobeno dvojicí vavřínových věnců s letopočty 1879 a 1949. Mezi nimi je podélně pět drobných šesticípých hvězd. V tympanonu nalezneme boží oko, lemované volutově stáčenými pásky a girlandami. Na vrcholku štítu spočívá zlacený lotrinský kříž, jehož ramena jsou zakončená šesticípými hvězdami.

Ve výklenku na barokně vydutém podstavci, zakončeném několikanásobně konvex-konkávně profilovanou římsou, stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého. Světec v rouše kanovníka je mírně předkloněný v kontrapostu, s levou rukou na srdci, v pravé drží knihu. Kolem hlavy má svatozář tvořenou pěticí zlacených hvězd. U nohou mu sedí dva andílci, z nichž jeden drží další světcův atribut – krucifix.

1KRÁL (1922): s. 251-2; BERNDORF (1938): s. 83.
2Archiv Městského úřadu Nepomuk, odbor kultury: r. č. 18572/4-381 .
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk

… zpět na seznam nepomuckých památek …