Jak pokračuje stavba?

Po delší odmlce způsobené pracovním i studijním závalem přinášíme další zprávy z realizace projektu Expozice historických vozidel. Za čtvrt roku se událo mnohé. Koncem zimy probíhaly v návaznosti na první „slavnostní“ brigádu další menší, takže se nám svépomocně podařilo dokončit prakticky veškeré nezbytné demoliční práce. S příchodem jara nastoupila i stavební firma Kočí a.s. – vítěz výběrového řízení a opravy se rozjely v přímo zběsilém tempu.
Staveniště navštívila i kontrola z MAS SJN v čele s paní profesorkou Bílkovou a nejenže neshledala žádné nedostatky, ale byla z prostor budoucího muzea i způsobu jejich rehabilitace přímo nadšená. Pochvalnými slovy nešetřily ani dámy památkářky (z pam. odboru MÚ Nepomuk a NPÚ Plzeň), které se u nás zastavili o pár dnů déle. I administrativa SZIF se rozjela a došlo konečně k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Ještě zbývá spousta práce, ale největší kus už je snad za námi. Na následujících snímcích si v časosběrné zkratce můžete prohlédnout, co všechno se během oněch tří měsíců podařilo zvládnout.

 

20. března:  Budova doznala i zvenku jistých změn ...

20. března: budova doznala i zvenku jistých změn ...

 

 

Uvnitř stáje je odkryta více než polovina původní podlahy. Zatím vcelku nepoškozené. Nepříjemné překvapení nás teprve čeká.

Uvnitř stáje je odkryta více než polovina původní podlahy. Zatím vcelku nepoškozené. Nepříjemné překvapení nás teprve čeká.

 

 

Sousední garáže byly odstraněním nenosné příčky sceleny do jednoho téměř stometrového prostoru.

Sousední garáže byly odstraněním nenosné příčky sceleny do jednoho téměř stometrového prostoru.

 

 

10. dubna: Po oškrábání nesoudržných novodobých omítek se na zdech objevily původní barokní. Jejich tvar dokládá, že i zde byly až do r.1959 identické klenby jako vedle.

10. dubna: Po oškrábání nesoudržných novodobých omítek se na zdech objevily původní barokní. Jejich tvar dokládá, že i zde byly až do r.1959 identické klenby jako vedle.

 

 

22. dubna: Otvory po vratech byly zazděny pálenými cihlami. Okenní niky, situované dle plánové dokumentace z roku 1937, kopírují svým tvarem a rozměry jedinou dochovanou původní.

22. dubna: Otvory po vratech byly zazděny pálenými cihlami. Okenní niky, situované dle plánové dokumentace z roku 1937, kopírují svým tvarem a rozměry jedinou dochovanou původní.

 

 

22. dubna: Tradiční technologií byly prováděny samozřejmě i záklenky.

22. dubna: Tradiční technologií byly prováděny samozřejmě i záklenky.

 

 

26. dubna: Pro opravy omítek byla použita sice průmyslově vyráběná, ale čistě vápenná směs (Hasit 666).

26. dubna: Pro opravy omítek byla použita sice průmyslově vyráběná, ale čistě vápenná směs (Hasit 666).

 

 

3. května: Osazena byla i kamenná ostění, zhotovená opět dle jediné dochované autentické předlohy.

3. května: Osazena byla i kamenná ostění, zhotovená opět dle jediné dochované autentické předlohy.

 

 

10. května: Parapety okenních otvorů kryjí historické cihly ze zelenohorské cihelny, složené opět dle originálu.

10. května: Parapety okenních otvorů kryjí historické cihly ze zelenohorské cihelny, složené opět dle originálu.

 

 

20. května: Ve stáji jsou hrubé práce téměř hotové. Zbývá již jen doplnit chybějící části kamenné dlažby.

20. května: Ve stáji jsou hrubé práce téměř hotové. Zbývá již jen doplnit chybějící části kamenné dlažby.

 

 

Ve vedlejším prostoru zbývá také již jen opravit podlahu, v tomto případě kleťovaný beton.

Ve vedlejším prostoru zbývá také již jen opravit podlahu, v tomto případě kleťovaný beton.

 

 

22. května: Probíhá i oprava fasády, která ale není již součástí projektu a je tedy hrazena 100% majitelem budovy.

22. května: Probíhá i oprava fasády, která ale není již součástí projektu a je tedy hrazena 100% majitelem budovy.

 

Zbývá samozřejmě ještě vyrobit a osadit dveře a vrata, dokončit zapojení všech elektroinstalací … a pak začít připravovat vlastní instalaci expozice…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.