Cisterciácký řád a nepomucký klášter

Pozvánka na přednášku

 

Prozatím poslední přednáška z cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka bude držet v květnu vysoko nastavenou laťku. Jejím tématem bude místo zahalené oponou tajemství a nejrůznějších legend – bývalé cisterciácké opatství Panny Marie, dnes ves Klášter. O nahlédnutí do jeho dávných dějin se pokusí historička prof. Kateřina Charvátová, dáma, která se cisterciáky dlouhodobě zabývá a je po právu považována za největšího českého znalce dějin tohoto řeholního řádu.

Cílem přednášky bude přiblížit, jak asi ve skutečnosti vypadaly nejen klášterní budovy, ale především každodenní život v nich. Seznámíme se s dějinami, regulemi a spiritualitou cisterciáků. Dozvíme se něco o hospodaření na klášterních statcích, s ekonomickou, technologickou i personální stránkou věci. Přiblížíme si cisterciáckou architekturu a naší pozornosti neunikne ani vliv, který měli cisterciáčtí mniši na sociální a politické změny, k nimž v Čechách v průběhu vrcholného středověku docházelo. Obecný pohled na řád jako celek bude přitom v rovnováze s informacemi souvisejícími přímo se zdejším klášterem a příběhy, které se tu udály. A nepůjde zdaleka jen o obecně známá fakta, jakými je založení opatství roku 1144 či jeho vypálení husity …

Na přednášku jako obvykle naváže exkurze. Podívat se půjdeme samozřejmě do Kláštera. Role průvodce se přitom ujme specialista na cisterciáckou architekturu Mgr. Dušan Foltýn. Při procházce si prohlédneme známé i každodenním pohledům skryté relikty původních klášterních budov, které se v obci dodnes zachovaly a pokusíme se v současné zástavbě lokalizovat středověkou dispozici někdejšího kláštera.

Pokud Vás zajímají dějiny tohoto pozoruhodného místa, máte právě při této akci možnost se seznámit se stavem jejich vědeckého poznání. Přednáška se bude konat v sobotu 9. června od 10 hodin, exkurze od 15. Jako přednáškový sál poslouží opět stodola rodného domu Augustina Němejce.

 

Akce se koná s podporou Programu rozvoje venkova SZIF a MAS Sv. Jana z Nepomuku a vstup na obě její části je tedy zdarma.

Příští přednáška se bude konat až v září, po prázdninové přestávce. Věnovat se budeme spolu s Mgr. Karlem Foudem zdejší lidové architektuře.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
One Response
  1. Jiří Hurka napsal:

    Dobrý den, scháním nějaké staré dokumenty týkající se kontribuční sýpky v obci Chocenice. Patřilo to původně pod tento klášter. Děkuji za jakoukoliv odpověď Jiří Hurka

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>