Author Archive

Den otevřených dveří SOA Nepomuk

Nový oltář pro Zelenou Horu

Den otevřených dveří v Státním oblatní archivu

Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter / Nepomuk

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pondělí 9.. června 2014
14:00–17:00

Program:
výstava zajímavých archiválií se vztahem
k Nepomucku i dalším místům západních Čech
a z podnikových archivů (především Škodových závodů)

ve 14:00, 15:00 a 16:00
komentovaná prohlídka budovy archivu,
bývalé vojenské nemocnice (Klášter č. p. 101)

Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne archivů.

Pozvánka v PDF

 

Pozvánka na seminář „HISTORICKÉ OBJEKTY“

občanské sdružení Topland Brd

vás zve na seminář
„HISTORICKÉ OBJEKTY“
pořádaný v rámci cyklu přednášek DĚDICTVÍ KULTURNÍ KRAJINY

v úterý 25.února od 16:00 hod v přednáškové místnosti Ekocentra ČSOP ve Spáleném Poříčí
ulice Plzeňská 55 (zhruba 100 m od náměstí směrem na Plzeň), účast na semináři ZDARMA

Život na venkově a ve městě se díky nejrůznějším technologiím liší stále méně. Současně s proměnou životního stylu se trochu stírá i „venkovský“ charakter vesnic a městeček. Radám jak uchovat přívětivou tvář venkova a přitom nežít ve skanzenech jsou věnovány dvě přednášky. Vyhrazen je i prostor pro Vaše dotazy a diskusi.
Mgr. Karel Foud / Národní památkový ústav Plzeň
VENKOVSKÝ DŮM NA PLZEŇSKU – POZNÁNÍ, OBNOVA A OCHRANA
Prostor venkovské krajiny i sídel je do značné míry určován množstvím historických objektů, které nejsou v pravém slova smyslu historickými památkami, přesto v sobě nesou odkaz minulosti a spoluvytvářejí charakter místa. Na jejich funkci i provoz jsou však kladeny nové nároky. Budeme mluvit o tom, jak při přestavbách a úpravách těmto objektům neuškodit, nezničit jejich tvář. Jaké prvky jsou typické a důležité pro Plzeňsko, kdy při návratu starých budov do života mohou pomoci moderní technologie a kde je naopak důležité postupovat šetrně a přidržet se tradičních řemeslných postupů.

Ing. Jana Pyšková / autorizovaná krajinná architektka
VENKOVSKÁ ZAHRADA
K venkovským stavením neodmyslitelně patří zahrady. Množství a dostupnost zeleně je pravděpodobně to, co města a venkov na první pohled odlišuje. V současnosti vesnické zahrady přestávají mít prvořadě produkční význam, mnohem více plní funkci okrasnou a rekreační. V závislosti na této proměně se samozřejmě mění i sortiment pěstovaných rostlin. Některé druhy na český venkov neodmyslitelně patří, některé jeho charakter podtrhují a jiným by naopak bylo lépe se vyhnout. Vesnická náVES a městské náMĚSTÍ by se určitě nemělo lišit jen rozlohou a výškou okolních budov. Přijďte si poslechnout jak rostliny pěstovat a kombinovat. Mít u domu rozkvetlou „babiččinu zahrádku“ rozhodně neznamená být otrokem její údržby.

Venkovský dům v proměnách času
Pozvánka na přednášku

„Venkovský dům v proměnách času“, tak nějak by se mohla jmenovat přednáška Karla Fouda na téma lidového domu na Plzeňsku.

Lidová architektura je jednou z oblastí památkové péče, která po hradech, zámcích nebo církevních stavbách zaujímá velkou pozornost v očích laické i odborné veřejnosti. Již na přelomu 19. a 20. století se touto svébytnou kategorií památek začalo zajímat několik badatelů a to i na jižním Plzeňsku. Zájem o studium vývoje venkovského domu později neutuchal, spíše naopak. V období 2. poloviny 20. století bylo několik desítek cenných venkovských budov prohlášeno za kulturní památky. Po r. 1990 došlo jen v dnešním Plzeňském kraji k vyhlášení plošné památkové ochrany u více než pěti desítek lokalit.

Venkovský dům, jeho historický vývoj, stavební konstrukce, účelnost a krása, památková ochrana, to vše je tématem značně obsáhlým a pestrým.

Foudova přednáška se v prvé řadě věnuje lidové architektuře na jižním Plzeňsku, opomenuto ale nebude ani několik dalších příkladů venkovského domu pocházejících z jiných regionů Plzeňska. Mluvené slovo je doprovázeno množstvím dobových i aktuálních fotografií.

Pokud Vás téma zajímá, přijďte v sobotu 15. září ve 14 hodin do Rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku.

Akce je součátí vzdělávacího cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, který byl podpořen SZIF prostřednictvím grantového programu MAS Sv. Jana z Nepomuku.

Vstup je tedy, jako vždy, zdarma.

Příběh mužů Lt. Goddarda a konec války na Nepomucku – Pozvánka na přednášku

V období na přelomu let 1943 a 1944 se letecká válka nad Evropou dostala do další rozhodující fáze. Do pomyslného hledáčku amerických a britských vzdušných sil se dostal nacistický program výroby letadel a leteckých motorů. Úkol byl jasný. Zničit zázemí německé Luftwaffe a vybojovat spojeneckou nadvládu ve vzduchu ještě před blížícím se termínem invaze do Evropy. Proto byla naplánována rozsáhlá operace zaměřená na bombardování německých leteckých továren, která dostala jméno Argument. Američané z uskupení 8. a 15. letecké armády měli zaútočit ve dne a britská Bomber Command v noci. Počasí a samotná příprava umožnila zahájit kombinovaný útok na továrny firmy Messerschmitt a další cíle až ve druhé polovině února 1944. Úder byl zahájen 18. února a trval po celý týden. Snad proto také celá operace vešla později ve známost pod názvem „Big Week“. Dne 22. února americká 15. letecká armáda zaútočila na továrnu Messerschmitt v bavorském Regensburgu. V průběhu akce se část bombardovacího svazu dostala až nad území předmnichovského Československa, kde amercké čtyřmotoráky operující bez stíhací ochrany napadly německé těžké dvoumotorové stíhačky Bf 110. Ve vzduchu se toho dne odehrálo nejedno drama. U Horšovského Týna explodoval ve vzduchu Liberator Lt. Merkla ze svazku americké 98. Bomb Group. Katastrofu Merklova stroje přežil pouze jediný člen posádky. U Lhenic na Prachaticku se v plamenech zřítil k zemi další stroj od 98. Bomb Group. Celá posádka Lt. Malase naštěstí přežila „Devadesátá osmá“ si osudného 22. února 1944 vybrala velkou dávku smůly. Bylo kolem 13. hodiny, když se vzduch nad Nepomuckem otřásl mohutných výbuchem. To ve vzduchu explodioval stroj Lt. Goddarda, který se po odlomení křídla nekontrolovaně zřítil k zemi v prostoru mezi Prádlem a obcí Klášter. Piloti německých stíhaček opět slavili úspěch. Katastrofu Goddardova Liberatoru přežil jediný muž – Sgt. Raymond A. Noury. Krátce po seskoku padákem byl zadržel a poté uvržen do zajateckého tábora. Válku přežil a vrátil se do Spojených států. Na celou událost se postupem let zapomnělo a teprve až po listopadu 1989 vešly ve známost nová fakta o celém případu. Nálezy identifikačních známek letců a další indicie nakonec vedly k objasnění letecké havárie a ke zřízení důstojného památníku deseti mladým mužům, kteří na Dubči osudného 22. února 1944 zahynuli. Jejich památce se v r. 2004 a 2009 přijel poklonit i Ray Noury, malý seržant, který si získal srdce celého Nepomucka. Přednáška Karla Fouda na téma „Příběh mužů Lt. Goddarda“ je doprovozena množstvím fotografií, které posluchače zavedou do časů, kdy se poblíž Nepomuka zrodila legenda o odvaze a statečnosti.
Odhodlání vybojovat válku s německým národním socialismem až do vítězného konce v květnových dnech roku 1945 potvrdily americké a sovětské pancéře, které s odstupem několika dnů dorazily na Nepomucko, aby s definitivní platností ukončily dobu plnou zmaru, strachu a pohrdání lidstvím. Byly to především americké jednotky, které v oblasti jižního Plzeňska začaly v květnu 1945 psát novou kapitolu dějin kraje pod Zelenou Horou. Krátce po příjezdu mužů generála Pattona na Nepomucko dorazily také jednotky čs. armády v zahraničí. Příslušníci Československé samostatné obrněné bigády tady sloužili po boku příslušníků americké 3. armády a pomáhali zajišťovat poválečný chod země.  Přednáška „Konec války na Nepomucku“ plynule navazuje na výše uvedenou kapitolu z dějin Nepomucka a také v tomto případě je doprovozena množstvím dobových snímků.

Přednáška, která se uskuteční v neděli 18. února od 15 hodin v rodném domě Augustina Němejce, je součástí cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, podpořeného prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova.

Vstup je tradičně zdarma.

Informace pro návštěvníky

Museum veteránů

na Zelenohorské poště

Z obsahu muzejní expozice:
– počátky motorismu na Nepomucku (1906-1939)
– dějiny místních motoristických závodů (1936-1987)
– „socialistické“ motocykly (čsl. výroby)
– „kapitalistické“ motocykly z 50. až 70. let
– motokola a mopedy (1938-1980)
– modely letadel z II. sv. války
– modely automobilů
– automobily a jízdní kola
– motocyklové motory (1926-1936)
– dobová zámečnická dílna (cca 1945)
– zemědělské stroje (počátek 20. stol.)

Více než 100 vozidel, stovky dalších exponátů …
Prohlídka pouze s průvodcem (cca 50 minut).

Návštěvní hodiny:
duben-červen, září, říjen: sobota a neděle … 10:00-16:00
červenec-srpen: denně … 10:00-18:00
jindy dle předchozí domluvy

Vstupné:
základní vstupné … 140 Kč
senioři nad 70 let … 100 Kč
děti 6-18 let, ZTP … 70 Kč
děti do 6 let … zdarma

Adresa:
Nepomuk, Zelenohorská 76
200m nad městským muzeem, 2. zastavení naučné stezky
GPS: 49.488493, 13.582982
mapa

Kontakt:
telefon … +420 731 015 547
e-mail … stary.nepomuk(Q)seznam.cz

www … museumveteranu.cz

Category: Museum veteránů Zelenohorská pošta  Comments off
Malá reportáž z otevření muzea

V pátek 29.července byla tak trošku oficiálně uvedena do provozu celá expozice.

Jak to na vernisáži vypadalo, poodhalí několik dokumentárních snímků Jiřího Berouška.

 

Na upraveném nádvoří už čekají historické zemědělské vozy a stroje.
Na upraveném nádvoří už čekají historické zemědělské vozy a stroje.

 

Prvorepublikových motocyklů ve stáji je již také plný počet.
Prvorepublikových motocyklů je ve stáji již také plný počet.

 

A o návštěvníky není nouze.
A o návštěvníky není nouze.

 

Rodina Sudova zapůjčila k 30. ročníku Nepomuckého trojúhelníku i závodní motocykl.
Rodina Sudova zapůjčila k 30. ročníku Nepomuckého trojúhelníku i závodní motocykl.

 

Někoho zaujalo
Někoho zaujalo „prase“, jiné projekce záběrů z Nepomuckých trojúhelníků z 60. let.

 

22. dubna: Tradiční technologií byly  prováděny samozřejmě i záklenky.
Nářadí v dobové dílně má poctivou patinu.

 

A traktor zn. Svoboda zaujme nejen nejmenší.
A traktor zn. Svoboda zaujme nejen nejmenší.

 

Chcete vidět víc?  Zveme Vás k návštěvě!

 

MAS sv. Jana z Nepomuku podporuje obnovu památek

MAS sv. Jana z Nepomuku podporuje obnovu památek na území Nepomucka a Spálenopoříčska

v rámci Programu rozvoje venkova – OSA IV.-Leader

 

O MAS

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) byla ustavena jako občanské sdružení v říjnu roku 2004. Dnes má MAS již 25 členů, jejichž složení dobře odpovídá požadovanému partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a také představuje reprezentativnější zastoupení obyvatel území MAS.

MAS sv. Jana z Nepomuku se svým Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu Žádostí o dotaci, a tak společně s dalšími 47 MAS v České republice dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s využitím finančních prostředků Programu Leader.

MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich zprostředkovatelem pro žadatele z regionu. Strategický plán Leader je totiž naplňován prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí.

 

 

Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu

– Podporovány budou projekty zaměřené na investice spojené s udržováním, obnovou, zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.

– Movité i nemovité památky.

– Max. dotace 90%.

– Způsobilé výdaje: 100.000 – 1.000.000,-Kč.

– Žadatelé: obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace, svazky obcí či fyzické a právnické osoby – podnikatelé.

 

Cílem je:

a) Identifikovat kulturní dědictví venkova a připravit programy pro jeho využití k dalším aktivitám např. v cestovním ruchu.

b) Rekonstruovat a oživit stavby a prostory, které jsou součástí kulturního dědictví venkova.

c) Zlepšit technický stav objektů a prostor důležitých pro zachování kulturního dědictví venkova a zvýšit míru jejich využití ve prospěch obyvatel a návštěvníků v území.

 

Cíl bude naplňován prostřednictvím projektů zaměřených na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Preferovány budou komplexní projekty, které v sobě spojí obnovu a následné využití objektů kulturního dědictví pro aktivity v oblasti cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů a kulturních aktivit. Každý předkládaný projekt by měl být podložen analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných aktivitách. V rámci fiche budou podporovány pouze neziskové, tedy nekomerční projekty.

 

Podporovány budou projekty:

1) Obnovy, údržby a zhodnocování nebo využití kulturního dědictví venkova, nemovitých (zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, fary, kaple, stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary, technické památky, drobné sakrální objekty, sochy a sousoší, pomníky a památníky, historické parky, zahrady a aleje a pod.) i movitých památek (hudební nástroje, obrazy, sochy, historický nábytek a pod.), s výjimkou památek UNESCO a národních kulturních památek,

2) Budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

 

Další informace a kontakty:

MAS sv. Jana z Nepomuku

Nám. Svobody 132

335 61 Spálené Poříčí

E-mail: mas.nepomucko@seznam.cz

Mob.: 602 334 882-3

Více informací na www.mas.nepomucko.cz

 

Příklady podpořených / realizovaných projektů z MAS sv. Jana z Nepomuku v období 2009-2011:

Žadatel: Obec Mladý Smolivec

Název projektu: Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti

Celkové náklady: 800.164,-Kč

Dotace: 600.576,-Kč

 

V dubnu 2011 byl úspěšně dokončen projekt „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti“. Tento projekt byl zaměřen na rekonstrukci památníků obětem první a druhé světové války v obci Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice. Součástí tohoto projektu byla dobrodružně naučná hra „Zapomenutými místy do historie Smolivecka“, kterou jsme s našimi dětmi a mládeží absolvovali 7. 8. 2010, a která měla velký úspěch. Rekonstrukce zahrnovala u památníků novou kamennou podezdívku, nové oplocení, vyčištění, renovaci a hydrofobizaci pomníků, úpravu a ozelenění terénu v okolí. Rekonstrukce Božích muk obnášela osazení kamenného podstavce novým litinovým kříže a úpravu prostranství. Smírčí kříž, který byl stěžejní částí rekonstrukce historických objektů – památek, byl obnoven téměř do původní podoby. Původní kříž byl z jednoho kusu kamene, bohužel byl v 70. letech zničen a zbyla jen horní část kříže bez těla. U kříže byly vysazeny dvě lípy a instalována lavička s informační tabulí, kde se dočtete něco o křížích obecně, ale i o historii kříže smoliveckého, která se s největší pravděpodobností váže k bitvě na Vraždě z 6. října 1620.

Starostka obce Eva Kubová věří, že jsme touto rekonstrukcí zkrášlili části našich obcí a rozhodně jsme vzdali čest padlým hrdinům našeho území, kteří bojovali v I. a II. světové válce, a kteří za naše práva a životy položili životy své…. Čest jejich památce!

 

 

 

Žadatel: Společnost přátel starého Nepomuka, o.s.

Název projektu: Stálá expozice historické techniky

Celkové náklady: 996.123,-Kč

Dotace: 796.898,-Kč

 

Historické jádro města Nepomuk, rozkládající se ve svažitém terénu mezi vrchy Zelená hora a Šibenice, si zachovalo historickou urbanistickou strukturu. V městské zástavbě najdeme řadu kulturních památek a dalších historicky hodnotných staveb. Vzhled města tak spolu s bohatou historií má potenciál zaujmout turisty. Z těchto faktů vychází projekt, jehož záměrem bylo obnovit a památkově rehabilitovat objekt bývalých stájí Zelenohorské pošty a jejich využití pro stálou expozici historické techniky, především vozidel – veteránů. Součástí expozice je také dobová zámečnická dílna a historické materiály vztahující se k regionálním řemeslům i místním motocyklovým silničním závodům – Nepomucký trojúhelník.

 

 

Žadatel: Matice svatého Jana Nepomuckého, o.s.

Název projektu: Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

Celkové náklady: 999.961,- Kč

Dotace: 899.964,- Kč

 

„Revitalizace a oživení prázdných podvěžních prostor kostela sv. Jana Nepomuckého stojícího přímo na místě narození světce Jana Nepomuckého,“ to je nosná myšlenka projektu, který dostal zelenou v rámci III. Výzvy MAS, konkrétně opatření zaměřeného na Obnovu nemovitého dědictví regionu. Ve stavebně obnovených prostorách pod východní a západní věží, přímo přístupných z ulice, bude otevřeno malé muzeum s tematikou zaměřenou především na fenomén sv. Jana Nepomuckého a v menší míře také na sv. Jakuba, jehož kostel stojí na nedalekém Přesanickém náměstí. Muzeum má sloužit především při svatojánských slavnostech a dalších akcích cestovního ruchu pořádaných v centru Nepomuku. Díky uzavřené Partnerské smlouvě s městem Nepomuk dojde k poskytnutí části prostor pro činnost městského IC.

 

 

Žadatel: Město Spálené Poříčí

Název projektu: Obnova domu čp. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí

Celkové náklady: 799.329,-Kč

Dotace: 604.534,-Kč

V červnu 2011 byl dokončen projekt nové Expozice české vlastenecké společnosti ve Spáleném Poříčí v historickém domě čp. 100. Jedná se o dům původní městské zástavby z druhé poloviny 19. století s klasicistními prvky. Expozice se nyní stane součástí prohlídkového okruhu města.

Antonín Jaroslav Puchmajer, Josef Linda, Josef Vojtěch Sedláček, Josef František Smetana, Vojtěch a Jan Nejedlý, Václav Davídek, Jindřich Šimon Baar, P. František Ferda či děkan František Boubel, to je jen malá hrstka těch, kteří ve své době usilovali o povznesení vlastenectví a vztahu k území, z něhož vzešli, nebo kde později působili. A zcela po právu tak jejich odkaz nalezne své místo v nové expozici. Svou vitrínu zde ale mají třeba i informace o Zelenohorském rukopisu, nalezeném na zámku Zelená Hora u Nepomuku, nebo ukázky z kronik a místopisných knih Spálenopoříčska. Kurátorem expozice je Ing. Miroslav Tupý.

Záměrem města je v budoucích letech postupná obnova celého domu čp. 100 včetně dosud nevyužívaných jižních prostor, kde by vznikla dílna některého z tradičních řemesel, včetně prodejních místností.

 

Žadatel: Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk

Název projektu: Rokoko nejen pro oko – záchrana milečských varhan

Celkové náklady: 548.900,-Kč

Dotace: 494.010,-Kč

 

Odkaz: http://propamatky.info/cs/zpravodajstvi/plzensky-kraj/pamatky-a-finance/na-zachranu-milecskych-varhan-pujdou-evropske-penize/268/

 

 

 

 

Václav Cílek: Změny české krajiny za posledních sto let

Naše země je malá a konečná a každým rokem z ní ukrajujeme další a další pozemky. To, co se děje, je plošná degradace celých krajinných celků a to, co nám hrozí, je ztráta krajiny jako takové. Ztráta krajiny pak znamená nejenom např. snížení druhové diverzity, ale i ztrátu nějakého stabilizujícího prvku společnosti. Souvislost české krajiny nejenom s lidovou architekturou či výtvarným uměním, ale také např. s hudbou barokních českých mistrů jako byl J.I. Linek, J.J. Ryba, citolibští mistři a další, je evidentní a ukazuje nám šíři možné ztráty. Ale je tu i závažný, pragmatický motiv pro ochranu krajiny – klima bylo vždy nespolehlivé a společnost se v každém století potýkala se suchými i vlhkými roky či shluky velkých povodní. Se vzrůstající populací a industrializací celého glóbu se nebezpečí klimatických změn zvyšuje a je možné, že jednou budeme na domácí půdě a domácích potravinách mnohem víc závislí, než jsme dnes.

Počátkem 30. let minulého století počíná hromadný útok na krajinu. Ten již začal někdy kolem roku 1880-90 rozvojem drobných, předměstských továren, skladů a provozů umístěných kolem železnice i odvodněním říčních niv (Polabí), kde luční hospodářství ustupovalo pěstování cukrové řepy a dalších plodin. Třicátá léta však znamenají také budování prvních, zatím ještě vilových, suburbií, silnic a parkovišť, rozvoj předměstského průmyslu i obsazení těch nejkrásnějších přírodních koutů neustále zlepšovanými chatami.

Dům se tehdy zcela vymkl tehdejší organizaci krajiny, pronikl hluboko do polí či lesa a vytvořil druhotné ohnisko chaotické urbanizace krajiny. Jednotný ráz krajiny se změnil na jakousi mikromozaiku navzájem soupeřících, často špinavých a neuspořádaných ploch. Okolí větších měst se postupně přeměnilo na amorfní plochu (tak ji nazývá známý rakouský urbanista H. Sedlmayr), která nebyla ani sídlem ani přírodou a jež ztratila nejenom ducha a krásu, ale často také původní užitnou hodnotu.

V současné době nastupuje další, velmi závažné ničení krajiny. Velké obchodní sklady, benzinové pumpy, nákupní střediska obklopená parkovišti vznikají na laciné půdě v okolí měst a dálnic. Zatím se tomu příliš nebráníme, protože vesměs obsazují zemědělskou půdu průměrné kvality. Navíc jsme si navykli dělit krajinu na hodnotnou (tu chráníme) a tu ostatní, ke které jsme lhostejní. Dovolím si však navrhnout jiný pohled: prostor krajiny, to je její nezastavěnost, je sám o sobě dostatečnou hodnotou, na to abychom jej chránili. V USA si mohou dovolit tvorbu obrovských suburbií sahajících desítky kilometrů od městských jader, ale to je řešení, které omezený a přesto krásný středoevropský prostor nesnese. Potřebujeme takový územní plán, který by podobně jako v Rakousku, Švýcarsku, Anglii či Slovinsku omezoval nové zábory půdy, nutil investory spíš k přestavbám již existujících zastavěných ploch a ochránil tak charakteristický ráz české krajiny. Nejedná se mi o nějaký sentimentální vlastenecký pocit, ale také o možnost turistiky i o to, že v hezkých krajinách se lépe žije, lidé mají chuť je dál zlepšovat a nově se vytvářející aktivní komunita lépe čelí kriminalitě a vandalismu.

Václav Cílek