Stálá expozice historické techniky

Nepomuk a jeho okolí je nepochybně oblastí s nadprůměrným přírodním a kulturně-historickým potenciálem. Samotné město Nepomuk, přirozené centrum regionu, je pozoruhodně včleněno do krajiny. Historické jádro města, rozkládající se ve svažitém terénu v údolí mezi vrchy Zelená hora a Šibenice, si zachovalo historickou urbanistickou strukturu. V městské zástavbě najdeme význačné procento kulturních památek a dalších historicky hodnotných staveb, mezi nimiž vynikají dva kostely, jejichž věže dominantně dotvářejí místního genia loci. Vzhled města, spolu s bohatou místní historií, vytváří neobyčejnou směs, která má potenciál zaujmout turisty.

V posledním desetiletí bylo v Nepomuku zřízeno infocentrum a naučná stezka Pod Zelenou Horou, alespoň o letních víkendech je veřejně přístupný zámek Zelená Hora, každodenně pak poutní chrám sv. Jana Nepomuckého a městské muzeum. Okolí města je protkáno hustou sítí pěších tras a cyklostezek. V současné době probíhá rekonstrukce rodného domu malíře Augustina Němejce na galerii a kulturní centrum. Tím ovšem výčet atraktivit prakticky končí. Chybí širší nabídka turistických zajímavostí, prohlídku Nepomuka lze zvládnout za jedno odpoledne a není tak příliš důvodů (snad mimo procházek zdejší krásnou krajinou), proč zde trávit více času, proč se sem vracet.

Z hlediska zachování kulturně-historického dědictví města jsou proto žádoucí všechny aktivity, které povedou k dalšímu nárůstu počtu turistů i času, který tu stráví. Cestovní ruch představuje jednu z mála možností ekonomického rozvoje města i celé oblasti. A dostatek financí je jednou z nezbytných podmínek fyzického zachování místních architektonických a stavebně-historických hodnot.

Společnost přátel starého Nepomuka se proto rozhodla připravit projekt, který by měl by měl vytvořit další kulturně-turistickou atraktivitu a zároveň využít a příkladně památkově rehabilitovat část objektu, který je významnou součástí historicko-kulturního dědictví města.

Projekt bude realizován zejména v objektu bývalých stájí Zelenohorské pošty, rozlehlého areálu s bohatou historií. Historický ráz budovy byl razantně narušen přestavbou z přelomu 50. a 60. let, přesto se zde zachovaly některé cenné historické prvky. Budova je dnes navíc ve velice zanedbaném stavu, způsobeném prakticky nulovou údržbou v posledních dvaceti letech. Cílem projektu je obnovit, památkově rehabilitovat a vhodně využít tyto prostory.

Ve spolupráci s Františkem Kroupou a dalšími místními sběrateli, kteří bezplatně zapůjčí exponáty, bude v opravených prostorách instalována stálá expozice historické techniky, tedy především motoveteránů. Součástí expozice bude také dobová zámečnická dílna a historické materiály vztahující se k regionálním řemeslům, ale například i k místním motocyklovým silničním závodům, Nepomuckému trojúhelníku, jehož tradice – jako veteránského podniku – byla před čtyřmi lety obnovena. Historická trať závodu vede přímo před Zelenohorskou poštou, jsou tedy jednou z místních tradic, které chce projekt takto nepřímo uchovávat. Veškeré exponáty budou bezplatně zapůjčeny místními sběrateli. Domníváme se, že prostor bývalých poštovních stájí, navíc v posledních desetiletích využívaných jako garáže, je pro takové využití nanejvýš vhodný. Pro výstavní účely bude použito i nádvoří, kde bude umístěna historická zemědělská technika, užívaná na počátku 20. století na Nepomucku (mj. reminiscence toho, že Zelenohorská pošta byla kdysi také největším hospodářským dvorem v Nepomuku) a dále i vstupní hala vlastního domu, v které budou instalovány infopanely o historii objektu a urbanistickém vývoji města.

Celý projektový záměr, o jehož podporu bylo zažádáno prostřednictvím grantového programu Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku naleznete zde ve formátu PDF.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>