Stavebně historický průzkum bývalých stájí Zelenohorské pošty

Text stavebně historického průzkumu objektu bývalých stájí Zelenohorské pošty, který vznikl jako součást předprojektové přípravy záměru nejich stavební úpravy na expoziční prostory, najdete zde ve formátu PDF.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>