Dotace pro památky prostřednictvím ORP Nepomuk

Dotační program – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok  2011

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2011 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční podpora tohoto programu je určena na obnovu památek, které  se nalézají mimo památkově chráněná území, nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Podrobné informace k programu naleznete v Zásadách pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Finanční kvóta na rok 2011 pro ORP Nepomuk byla stanovena ve výši  458 000 Kč

Program v roce 2011 bude realizován formou jednoho přihlašovacího kola.

Uzávěrka příjmu žádostí  je do 30.4.2011

Další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti lze získat na odboru školství a kultury Městského úřadu Nepomuk (paní Rašínová, kancelář č. 9, tel č. 371 519 743, e-mail: maria.rasinova@urad-nepomuk.cz).

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>