MAS sv. Jana z Nepomuku podporuje obnovu památek

MAS sv. Jana z Nepomuku podporuje obnovu památek na území Nepomucka a Spálenopoříčska

v rámci Programu rozvoje venkova – OSA IV.-Leader

 

O MAS

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) byla ustavena jako občanské sdružení v říjnu roku 2004. Dnes má MAS již 25 členů, jejichž složení dobře odpovídá požadovanému partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a také představuje reprezentativnější zastoupení obyvatel území MAS.

MAS sv. Jana z Nepomuku se svým Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu Žádostí o dotaci, a tak společně s dalšími 47 MAS v České republice dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s využitím finančních prostředků Programu Leader.

MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich zprostředkovatelem pro žadatele z regionu. Strategický plán Leader je totiž naplňován prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí.

 

 

Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu

– Podporovány budou projekty zaměřené na investice spojené s udržováním, obnovou, zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.

– Movité i nemovité památky.

– Max. dotace 90%.

– Způsobilé výdaje: 100.000 – 1.000.000,-Kč.

– Žadatelé: obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace, svazky obcí či fyzické a právnické osoby – podnikatelé.

 

Cílem je:

a) Identifikovat kulturní dědictví venkova a připravit programy pro jeho využití k dalším aktivitám např. v cestovním ruchu.

b) Rekonstruovat a oživit stavby a prostory, které jsou součástí kulturního dědictví venkova.

c) Zlepšit technický stav objektů a prostor důležitých pro zachování kulturního dědictví venkova a zvýšit míru jejich využití ve prospěch obyvatel a návštěvníků v území.

 

Cíl bude naplňován prostřednictvím projektů zaměřených na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Preferovány budou komplexní projekty, které v sobě spojí obnovu a následné využití objektů kulturního dědictví pro aktivity v oblasti cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů a kulturních aktivit. Každý předkládaný projekt by měl být podložen analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných aktivitách. V rámci fiche budou podporovány pouze neziskové, tedy nekomerční projekty.

 

Podporovány budou projekty:

1) Obnovy, údržby a zhodnocování nebo využití kulturního dědictví venkova, nemovitých (zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, fary, kaple, stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary, technické památky, drobné sakrální objekty, sochy a sousoší, pomníky a památníky, historické parky, zahrady a aleje a pod.) i movitých památek (hudební nástroje, obrazy, sochy, historický nábytek a pod.), s výjimkou památek UNESCO a národních kulturních památek,

2) Budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

 

Další informace a kontakty:

MAS sv. Jana z Nepomuku

Nám. Svobody 132

335 61 Spálené Poříčí

E-mail: mas.nepomucko@seznam.cz

Mob.: 602 334 882-3

Více informací na www.mas.nepomucko.cz

 

Příklady podpořených / realizovaných projektů z MAS sv. Jana z Nepomuku v období 2009-2011:

Žadatel: Obec Mladý Smolivec

Název projektu: Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti

Celkové náklady: 800.164,-Kč

Dotace: 600.576,-Kč

 

V dubnu 2011 byl úspěšně dokončen projekt „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti“. Tento projekt byl zaměřen na rekonstrukci památníků obětem první a druhé světové války v obci Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice. Součástí tohoto projektu byla dobrodružně naučná hra „Zapomenutými místy do historie Smolivecka“, kterou jsme s našimi dětmi a mládeží absolvovali 7. 8. 2010, a která měla velký úspěch. Rekonstrukce zahrnovala u památníků novou kamennou podezdívku, nové oplocení, vyčištění, renovaci a hydrofobizaci pomníků, úpravu a ozelenění terénu v okolí. Rekonstrukce Božích muk obnášela osazení kamenného podstavce novým litinovým kříže a úpravu prostranství. Smírčí kříž, který byl stěžejní částí rekonstrukce historických objektů – památek, byl obnoven téměř do původní podoby. Původní kříž byl z jednoho kusu kamene, bohužel byl v 70. letech zničen a zbyla jen horní část kříže bez těla. U kříže byly vysazeny dvě lípy a instalována lavička s informační tabulí, kde se dočtete něco o křížích obecně, ale i o historii kříže smoliveckého, která se s největší pravděpodobností váže k bitvě na Vraždě z 6. října 1620.

Starostka obce Eva Kubová věří, že jsme touto rekonstrukcí zkrášlili části našich obcí a rozhodně jsme vzdali čest padlým hrdinům našeho území, kteří bojovali v I. a II. světové válce, a kteří za naše práva a životy položili životy své…. Čest jejich památce!

 

 

 

Žadatel: Společnost přátel starého Nepomuka, o.s.

Název projektu: Stálá expozice historické techniky

Celkové náklady: 996.123,-Kč

Dotace: 796.898,-Kč

 

Historické jádro města Nepomuk, rozkládající se ve svažitém terénu mezi vrchy Zelená hora a Šibenice, si zachovalo historickou urbanistickou strukturu. V městské zástavbě najdeme řadu kulturních památek a dalších historicky hodnotných staveb. Vzhled města tak spolu s bohatou historií má potenciál zaujmout turisty. Z těchto faktů vychází projekt, jehož záměrem bylo obnovit a památkově rehabilitovat objekt bývalých stájí Zelenohorské pošty a jejich využití pro stálou expozici historické techniky, především vozidel – veteránů. Součástí expozice je také dobová zámečnická dílna a historické materiály vztahující se k regionálním řemeslům i místním motocyklovým silničním závodům – Nepomucký trojúhelník.

 

 

Žadatel: Matice svatého Jana Nepomuckého, o.s.

Název projektu: Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

Celkové náklady: 999.961,- Kč

Dotace: 899.964,- Kč

 

„Revitalizace a oživení prázdných podvěžních prostor kostela sv. Jana Nepomuckého stojícího přímo na místě narození světce Jana Nepomuckého,“ to je nosná myšlenka projektu, který dostal zelenou v rámci III. Výzvy MAS, konkrétně opatření zaměřeného na Obnovu nemovitého dědictví regionu. Ve stavebně obnovených prostorách pod východní a západní věží, přímo přístupných z ulice, bude otevřeno malé muzeum s tematikou zaměřenou především na fenomén sv. Jana Nepomuckého a v menší míře také na sv. Jakuba, jehož kostel stojí na nedalekém Přesanickém náměstí. Muzeum má sloužit především při svatojánských slavnostech a dalších akcích cestovního ruchu pořádaných v centru Nepomuku. Díky uzavřené Partnerské smlouvě s městem Nepomuk dojde k poskytnutí části prostor pro činnost městského IC.

 

 

Žadatel: Město Spálené Poříčí

Název projektu: Obnova domu čp. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí

Celkové náklady: 799.329,-Kč

Dotace: 604.534,-Kč

V červnu 2011 byl dokončen projekt nové Expozice české vlastenecké společnosti ve Spáleném Poříčí v historickém domě čp. 100. Jedná se o dům původní městské zástavby z druhé poloviny 19. století s klasicistními prvky. Expozice se nyní stane součástí prohlídkového okruhu města.

Antonín Jaroslav Puchmajer, Josef Linda, Josef Vojtěch Sedláček, Josef František Smetana, Vojtěch a Jan Nejedlý, Václav Davídek, Jindřich Šimon Baar, P. František Ferda či děkan František Boubel, to je jen malá hrstka těch, kteří ve své době usilovali o povznesení vlastenectví a vztahu k území, z něhož vzešli, nebo kde později působili. A zcela po právu tak jejich odkaz nalezne své místo v nové expozici. Svou vitrínu zde ale mají třeba i informace o Zelenohorském rukopisu, nalezeném na zámku Zelená Hora u Nepomuku, nebo ukázky z kronik a místopisných knih Spálenopoříčska. Kurátorem expozice je Ing. Miroslav Tupý.

Záměrem města je v budoucích letech postupná obnova celého domu čp. 100 včetně dosud nevyužívaných jižních prostor, kde by vznikla dílna některého z tradičních řemesel, včetně prodejních místností.

 

Žadatel: Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk

Název projektu: Rokoko nejen pro oko – záchrana milečských varhan

Celkové náklady: 548.900,-Kč

Dotace: 494.010,-Kč

 

Odkaz: http://propamatky.info/cs/zpravodajstvi/plzensky-kraj/pamatky-a-finance/na-zachranu-milecskych-varhan-pujdou-evropske-penize/268/

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
2 komentáře
  1. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
    Your site offered us with helpful information to work on. You’ve done an impressive task and our whole community will likely be grateful
    to you.

  2. Lavonda napsal:

    To info je k nezaplacení . Kde mohu dozvědět
    více?

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>