Cyklus přednášek o místní historii právě začíná

Od letošního září budou mít všichni, které zajímají dějiny a kulturní dědictví našeho regionu, příležitost navštěvovat pravidelný cyklus přednášek, jež se budou konat jednou měsíčně, obvykle v pátek či sobotu, a to po dobu celého školního roku.

Tématy jednotlivých částí budou například sv. Jan Nepomucký – světec českého baroka, dějiny zdejšího cisterciáckého kláštera, hospodaření na Zelenohorském velkostatku, architektonické památky města Nepomuk, akademický malíř Augustin Němejc atd. Každá akce by se měla skládat z přednášky a následného semináře, workshopu či exkurze. Každý díl bude mít svého lektora, kterým obvykle bude na slovo vzatý odborník na danou tematiku. Svou účast na projektu přislíbili např. prof. Kateřina Charvátová z Univerzity Karlovy, která se specializuje mj. na cisterciácký řád, historik českého baroka prof. Vít Vlnas z Národní galerie v Praze, Mgr. Jakub Mírka z Oblastního archivu v Plzni, který v současnosti zpracovává fond Zelená Hora a další. Můžeme se tedy těšit na skutečně fundované, profesionálně a nepochybně i záživně podané informace.

Projekt Historie a kulturní dědictví Nepomucka, jak se tento soubor přednášek a dalších vzdělávacích akcí oficiálně nazývá, byl podpořen prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci Programu rozvoje venkova – OSA IV. Leader a fiche Představení a poznání dědictví regionu a vstup na přednášky je tedy zcela zdarma.

První díl přednáškového cyklu bude věnován zámku Žinkovy. Přednášejícím a průvodcem po zámku bude tentokrát Pavel Motejzík, autor knížky Zámek Žinkovy, perla jižního Plzeňska. Přednáška se uskuteční v pátek 9. září od 18 hodin ve stodole rodného domu Augustina Němejce, exkurze, v tomto případě prohlídka zámku, bude následovat v sobotu. Srdečně Vás zveme k návštěvě.

O dalších přednáškách Vás budeme průběžně informovat, jak v Nepomuckých novinách, tak na internetových stránkách starynepomuk.cz.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>