Pozvánka na přednášku

Další z cyklu historických přednášek je připravena na druhý listopadový víkend. Její obsah bude mít tentokrát přímou souvislost s naším nejznámějším rodákem. Tématem bude Svatojánské muzeum v Nepomuku a kult sv. Jana Nepomuckého v jihozápadních Čechách.

Socha sv. Jana Nepomuckého ze sbírek nepomuckého muzea.

Přednáška bude rozdělena na dvě části. První se bude věnovat dějinám Svatojánského muzea, které existovalo v 30. letech v budově nepomuckého arciděkanství, i osobnosti jeho zakladatele P. Josefa Strnada. Zároveň bude cílem představit plánovaný projekt obnovy muzea i jeho současný stav a prostřednictvím fotoprojekce poukázat na uměleckou kvalitu vybraných sbírkových předmětů.

Druhá část přednášky se pokusí zmapovat rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého a dalších českých patronů v jihozápadních Čechách, přesněji řečeno v oblasti sušicko-nepomuckého vikariátu a prezentovat výtvarnou a kulturní hodnotu konkrétních svatojánských památek.

Na přednášku bezprostředně naváže návštěva poutního kostela a prohlídka arciděkanství, kde je již v současné době instalovaná malá expozice sakrálního umění.

Přednášející a průvodkyní bude historička z českobudějovické diecéze a členka přípravného týmu svatojánského muzea Mgr. Markéta Duchoslavová.

Přednáška se uskuteční v sobotu 12. listopadu v rodném domě Augustina Němejce. Začátek přednášky je plánován na čtrnáctou hodinu, exkurze na čtvrtou odpolední.

Akce je součástí přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, podpořeného prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci Programu rozvoje venkova a vstup na ní je proto zcela zdarma.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>