Stavební dějiny a památky města Nepomuk

Pozvánka na přednášku

V neděli 15. dubna se uskuteční další ze série historických besed. Tentokrát si budeme povídat o urbanistickém vývoji města Nepomuk a jeho pamětihodných stavbách.

První část přednášky bude chronologicky mapovat historii zdejšího osídlení od sporadických stop jeho pravěkých počátků přes hypotetickou podobu raně středověké osady a genezi města v souvislosti s těžbou drahých kovů, raně novověké hospodářské centrum zelenohorského panství i barokní poutní místo až po stavební zásahy z doby nedávné. Položíme si například otázku, zda-li Nepomuk opravdu vznikl spojením vsí Pomuk a Přesanice, jak bývá tradováno, anebo tomu bylo trochu jinak? Pokusíme se zrekonstruovat zatím takřka neznámou podobu městečka před husitskými válkami a přiblížíme si dobu postupné obnovy po třicetileté válce. Dotkneme se i demografického vývoje v „dlouhém“ 19. Století. Kritickému zhodnocení nakonec neuniknou ani demolice a stavební produkce po roce 1945.

V druhém poločase se zaměříme na historicky a památkově nejcennější budovy, které se v našem městě dochovaly. Tématem tedy bude historie kostela sv. Jakuba a drobných sakrálních staveb, Piaristické koleje – staré školy, spořitelny, radnice, Zelenohorské pošty, domu U lípy a několika dalších měšťanských domů. Vyprávění bude ilustrováno množstvím dobových vyobrazení a starých fotografií.

Na přednášku bezprostředně naváže, jak bývá zvykem, exkurze do terénu. V souladu s tématem vyrazíme na vycházku do ulic Nepomuka, při které poukážeme na stávající památkové hodnoty staveb zmíněných při přednášce i města jako celku. Drobným bonusem bude možnost prohlédnout si některé z historických domů nejen z exteriéru, ale i nahlédnout do jejich nitra.

Tato akce je součástí vzdělávacího cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, který byl podpořen prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova. Vstup je i díky tomu zcela zdarma.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
One Response
  1. Výborné príspevok . Aj určite láska tento web . Len tak ďalej !

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>