Zámek a panství Zelená Hora ve druhé polovině 16. století

Pozvánka na přednášku

 

Šestý díl přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka bude věnován zdejší krajinné dominantě. Zelenohorský zámek bude představen v podobě, která není doposud příliš známá ani probádaná. Vrátíme se do doby vrcholné renesance, do časů, kdy panství držel Ladislav ze Šternberka a jeho nepříliš vyvedené děti.

Zelená Hora na kresbě Karla Škréty z roku 1641.

Předmětem přednášky bude analýza dvou dílčích cedulí panství Zelená Hora z let 1560 a 1584, zanesených v zemských deskách, a popisu panství Zelená Hora a Plánice z roku 1576, který je uložen ve zdejším pracovišti Státního oblastním archivu, ve fondu Velkostatek Zelená Hora. Na základě především těchto tří pramenů se autor pokusí načrtnout v současnosti neznámý vzhled zámku v 16. století. Narozdíl od podoby zámku je díky popisu z roku 1576 velice dobře známo jeho vnitřní vybavení. Přednáška se bude tedy zabývat například i tím, jak vypadala hradní kuchyně, zbrojnice nebo kovárna, jaké se používalo nádobí a z jakých látek se vyráběly oděvy. Část přednášky bude také věnována stručnému popisu celého panství a hospodaření na panských dvorech.

Přednášejícím bude osoba zcela povolaná – Mgr. Jakub Mírka, vedoucí místní pobočky oblastního archivu, historik, který s fondem Velkostatek Zelená Hora strávil množství času.

Pokud Vás zajímají dějiny našeho zámku, přijďte v neděli 11. března do Rodného domu Augustina Němejce. Přednáška začne úderem druhé a od půl čtvrté je připravena exkurze, jejíž cíl je možné snadno uhádnout.

 

Tato akce byla podpořena prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova a vstup je tedy zcela zdarma.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>