Johánek z Pomuka, nejslavnější rodák nepomucký

Pozvánka na přednášku

 

Na letošní svatojánskou pouť jsme v rámci vzdělávacího cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka přichystali příhodné téma. Budeme se zabývat dějinami nepomucenského kultu a jeho vztahem ke světcovu rodišti. Pozvali jsme proto odborníka z nejpovolanějších, specialistu na období baroka, prof. PhDr. Víta Vlnase PhD., ředitele Sbírky starého umění Národní galerie a profesora dějin novověku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vít Vlnas je autorem knihy Jan Nepomucký, česká legenda, která se pokouší na základě dochovaných historických pramenů rekonstruovat život skutečného Johánka z Pomuku, jeho mučednickou smrt, vznik svatojánské legendy a postupné šíření kultu sv. Jana Nepomuckého.

Cílem přednášky bude tedy jistý kritický, střízlivý pohled jak na svatojánskou legendu, tak na „antilegendu“, která prohlašovala Jana Nepomuckého za falešného a vymyšleného svatého. Pokusíme se, na základě vědeckého poznání, nahlédnout a rekonstruovat, jak tomu asi bylo ve skutečnosti.

Osmnácté století, čas největšího rozšíření a popularity kultu sv. Jana z Nepomuku, a zejména tehdejší spiritualitu, následně přiblíží koncert barokní duchovní hudby. Chrámový pěvecký sbor z Klokot u Tábora přednese za doprovodu varhan Svatojánské litanie od Kryšpína Tachkeho.

Pokud Vás zajímá historie, nezapomeňte si tedy poznamenat do diáře sobotu 19. května. Přednáška se bude konat od 15 hodin v sále hotelu U Zeleného stromu. Koncert se uskuteční v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého od 17. hodiny. Na něj plynule naváže první rozeznění nových zvonů a mše svatá.

 

Akce se koná s podporou Programu rozvoje venkova SZIF a MAS Sv. Jana z Nepomuku a vstup na obě její části je tedy jako vždy zdarma.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>