Stanovisko k rekonstrukci a přístavbě domu č.p.152

Stanovisko Společnosti přátel starého Nepomuka k rekonstrukci domu čp. 152 na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku zaslané Stavebnímu úřadu Nepomuk naleznete zde ve formátu PDF.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.