Augustin Němejc, život a dílo

Společnost přátel starého Nepomuka Vás zve na přednášku

Augustin Němejc

život a dílo malíře jižního Plzeňska
komentovaná prohlídka stálé výstavy mistrových obrazů

přednáší: Ing. Jiří Tetzeli, znalec díla a sběratel obrazů A. Němejce

neděle 4.12.2011 od 14:00

Rodný dům Augustina Němejce

Tato akce je součástí vzdělávacího projektu Historie a kulturní dědicví Nepomucka

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.