Kulturní dědictví a místní rozvoj

POZVÁNKA NA BESEDU

Na druhou lednovou sobotu je připravena další akce z cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka. Tentokrát nepůjde o klasickou přednášku na vyloženě historické téma, ale o besedu o tom, jak může ochrana a využití historického kulturního dědictví zkvalitnit život na venkově a přispět k místnímu rozvoji.
Nepůjde ovšem jen o nějakou akademickou debatu či suchou teorii. Podstatnou část programu budou tvořit velmi věcné informace, praktické rady a zkušenosti lidí, kteří se rozhodli své úsilí věnovat obnově historických objektů a zachování kulturního dědictví. O nástrahách i úspěšném završení realizace projektů podpořených MAS Sv. Jana z Nepomuku v opatření Obnova dědictví regionu se rozhovoří lidé z realizačních týmů.
O možnostech získání veřejné podpory na akce, snažící se zachránit či nově využít historicko-kulturní hodnoty, kterými jsou např. opatření MAS, Program rozvoje venkova, dotační tituly Plzeňského kraje a ministerstva kultury, Norské fondy a různé privátní nadace aj. bude informovat ing. Michal Arnošt z MAS SJN.
Nebudou opomenuty ani obecné úvahy o kulturním dědictví jako důležitém faktoru lokálního rozvoje (Strategický plán Leader „Budoucnost založená na tradici“), zmíněn bude i současný trend venkovského cestovního ruchu postaveného na mikrozajímavostech, jehož příkladem je např. naučně-zážitkový program Venkovský kořen. A dozvíme se i o dalších příkladech uplatnění regionální historie a kulturního dědictví z jiných regionů, které zákonitě vyvolávají otázku o možnostech u nás na Nepomucku.
Nezanedbatelný prostor v programu tohoto odpoledne bude vyhrazen dotazům návštěvníků a volné debatě. Tato diskuze by měla být přínosem nejen jednotlivým zájemcům o realizaci nějakého dílčího projektu, ale především by měla poukázat na historicko-kulturní hodnoty našeho kraje a přispět nejen k jejich ochraně, ale především novému zapojení do našeho života.

Akce se bude konat v sobotu 14. ledna od 14:00 v seminární místnosti rodného domu Augustina Němějce – Nepomuk, A. Němejce 129 – mapa zde … Vstup je zdarma.

Proměny i kontinuita města ... Kostelní (dnes Plzeňská) ulice L.P. 1909

Proměny i kontinuita místa … Kostelní (dnes Plzeňská) ulice L.P. 1909

 

Projekt historie a kulturní dědictví Nepomucka byl podpořen prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova – Osa IV. Leader

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>