Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2012. Zájemci mohou podávat žádosti u příslušných obecních úřadů do 28. února.

Cílem dotace je zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a zároveň nejsou prohlášeny národními kulturními památkami. Tyto prostředky je možné využít i na obnovu movitých kulturních památek za podmínek stanovených v zásadách programu. Potřebné informace a odbornou pomoc poskytuje vlastníkům ministerstvo a také příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

V závislosti na schváleném státním rozpočtu stanoví Ministerstvo kultury finanční kvóty na příslušný rok pro jednotlivé obce s rozšířenou působností. Důležitý je počet kulturních památek a jejich stavebně technický stav. Pokud tyto obce neprojeví zájem o spolupráci s ministerstvem, pak jsou nevyužité finanční prostředky převedeny do rezerv a případně rozděleny v doplňkovém kole.

V loňském roce bylo ve dvou základních kolech navrženo 794 akcí obnovy památek za více než 140 milionů korun.

Bližší informace k tomuto programu na území ORP Nepomuk Vám podá Odbor školství, kultury a památkové péče MÚ Nepomuk – pí. M. Rašínová: maria.rasinova(q)urad-nepomuk.cz, tel: 371 519 743

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>