Připomínky k projektu „Kruhová křižovatka K1 U Sokolovny“

 

  • Projekt výrazně narušuje stávající krajinný prvek – lipovou alej U Sokolovny. Alej byla založena na přísném geometrickém půdorysu a dodnes má přímý průběh. Budou muset být pokáceny některé desítky let staré stromy a bude změněno východní vyústění aleje. Bylo by žádoucí projekt upravit tak, aby nebylo nijak zasahováno do aleje.

  • Projekt nerespektuje stávající urbanistické řešení prostoru. Pro realizaci kruhové křižovatky dle záměru, je potřeba pozměnit prostorové uspořádání lokality, dojde k narušení nejen výše zmíněného průběhu aleje, ale i k vynucenému posunutí stávajících plotů a hranic pozemků. Bude narušena symetrie SV rohu pozemku kolem Sokolovny. Umístění křižovatky převážně nerespektuje osy stávajících komunikací. Volné, prakticky nevyužívané, plochy (p.p.č. 273/5) jsou přitom pro realizaci projektu použity zcela minimálně.

  • Projekt nikterak neřeší problémy s nedostatkem parkovacích míst před bytovým domem č.p. 559. Přímo u komunikace p.p.č. 1537 parkuje denně na množství automobilů (zřejmě zákazníci kadeřnictví a papírnictví). Pokud se bude upravovat parter, bylo by vhodné řešit i tento problém – a to nikoliv represivně, ale zřízením standardních parkovacích míst.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>