III. změna územního plánu města Nepomuk

Návrhy k zařazení do III. změny ÚP města Nepomuk podané MÚ Nepomuk Společností přátel starého Nepomuka ve formátu PDF jsou zde.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>