Archive for the Category »Lokální historie «

Johánek z Pomuka, nejslavnější rodák nepomucký

Pozvánka na přednášku

 

Na letošní svatojánskou pouť jsme v rámci vzdělávacího cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka přichystali příhodné téma. Budeme se zabývat dějinami nepomucenského kultu a jeho vztahem ke světcovu rodišti. Pozvali jsme proto odborníka z nejpovolanějších, specialistu na období baroka, prof. PhDr. Víta Vlnase PhD., ředitele Sbírky starého umění Národní galerie a profesora dějin novověku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vít Vlnas je autorem knihy Jan Nepomucký, česká legenda, která se pokouší na základě dochovaných historických pramenů rekonstruovat život skutečného Johánka z Pomuku, jeho mučednickou smrt, vznik svatojánské legendy a postupné šíření kultu sv. Jana Nepomuckého.

Cílem přednášky bude tedy jistý kritický, střízlivý pohled jak na svatojánskou legendu, tak na „antilegendu“, která prohlašovala Jana Nepomuckého za falešného a vymyšleného svatého. Pokusíme se, na základě vědeckého poznání, nahlédnout a rekonstruovat, jak tomu asi bylo ve skutečnosti.

Osmnácté století, čas největšího rozšíření a popularity kultu sv. Jana z Nepomuku, a zejména tehdejší spiritualitu, následně přiblíží koncert barokní duchovní hudby. Chrámový pěvecký sbor z Klokot u Tábora přednese za doprovodu varhan Svatojánské litanie od Kryšpína Tachkeho.

Pokud Vás zajímá historie, nezapomeňte si tedy poznamenat do diáře sobotu 19. května. Přednáška se bude konat od 15 hodin v sále hotelu U Zeleného stromu. Koncert se uskuteční v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého od 17. hodiny. Na něj plynule naváže první rozeznění nových zvonů a mše svatá.

 

Akce se koná s podporou Programu rozvoje venkova SZIF a MAS Sv. Jana z Nepomuku a vstup na obě její části je tedy jako vždy zdarma.

Fotosoutěž chce pomoci památkám

Již jen deset dní zbývá do uzávěrky fotografické soutěže Svědkové času.

Akce si klade za cíl především upozornit na chátrající historické objekty a obecně popularizovat historický stavební fond. Tématy snímků tedy mohou být nejen památky bezprostředně ohrožené zánikem, ale i jakékoliv další stavby a drobná architektura, sochy či křížky v krajině. Vše, co oplývá puncem stáří a pozitivně dotváří veřejný prostor, naše životní prostředí.

Fotografie nemusí být dokumentární, naopak mohou mít umělecký rozměr, pouze musí zachycovat tematicky vymezený objekt či jeho část. A také musí být pořízeny v oblasti Nepomucka nebo Spálenopoříčska, tedy na území MAS Sv. Jana z Nepomuku, která tuto akci podpořila z grantového programu Startér.

Vybrané snímky budou velkoformátově vytištěny, zarámovány a vydají se na putovní výstavu krajem. I v lecjaké zapadlé vesničce se tak budou moci lidé seznámit s hmotným kulturním dědictvím svého regionu.

Organizátoři doufají, že tímto způsobem, tedy doslova zviditelněním památkového fondu, přispějí k ochraně či záchraně alespoň některých historických staveb. A i kdyby se díky výstavě nezlepšil osud ani jedné památky, samotné fotografie zachytí něco z jejich pomíjivého kouzla.

 

Každý, kdo rád fotí a chce se zapojit, má tedy poslední možnost. Příjem snímků končí 30. dubna o půlnoci. Podrobnosti a podmínky soutěže jsou k nalezení na stránkách projektu www.svedkovecasu.cz.

 

Kontakt:

Pavel Kroupa

vedoucí projektového týmu

Tel: 731 015 547

E-mail: stary.nepomuk(Q)seznam.cz

svedkovecasu(Q)gmail.com

 

Web: http://svedkovecasu.cz

 

Projektový tým vznikl jako neformální sdružení nadšenců, kterým není lhostejný osud starých domů. Někteří z těchto lidí jsou členy Společnosti přátel starého Nepomuka a Fotoklubu Nepomuk.

Projekt Svědkové času získal zvláštní cenu poroty v grantovém programu Startér MAS Sv. Jana z Nepomuku, zaměřeném na inovativní a veřejně prospěšné projekty.

 

 

 

 

 

 

 

Stavební dějiny a památky města Nepomuk

Pozvánka na přednášku

V neděli 15. dubna se uskuteční další ze série historických besed. Tentokrát si budeme povídat o urbanistickém vývoji města Nepomuk a jeho pamětihodných stavbách.

První část přednášky bude chronologicky mapovat historii zdejšího osídlení od sporadických stop jeho pravěkých počátků přes hypotetickou podobu raně středověké osady a genezi města v souvislosti s těžbou drahých kovů, raně novověké hospodářské centrum zelenohorského panství i barokní poutní místo až po stavební zásahy z doby nedávné. Položíme si například otázku, zda-li Nepomuk opravdu vznikl spojením vsí Pomuk a Přesanice, jak bývá tradováno, anebo tomu bylo trochu jinak? Pokusíme se zrekonstruovat zatím takřka neznámou podobu městečka před husitskými válkami a přiblížíme si dobu postupné obnovy po třicetileté válce. Dotkneme se i demografického vývoje v „dlouhém“ 19. Století. Kritickému zhodnocení nakonec neuniknou ani demolice a stavební produkce po roce 1945.

V druhém poločase se zaměříme na historicky a památkově nejcennější budovy, které se v našem městě dochovaly. Tématem tedy bude historie kostela sv. Jakuba a drobných sakrálních staveb, Piaristické koleje – staré školy, spořitelny, radnice, Zelenohorské pošty, domu U lípy a několika dalších měšťanských domů. Vyprávění bude ilustrováno množstvím dobových vyobrazení a starých fotografií.

Na přednášku bezprostředně naváže, jak bývá zvykem, exkurze do terénu. V souladu s tématem vyrazíme na vycházku do ulic Nepomuka, při které poukážeme na stávající památkové hodnoty staveb zmíněných při přednášce i města jako celku. Drobným bonusem bude možnost prohlédnout si některé z historických domů nejen z exteriéru, ale i nahlédnout do jejich nitra.

Tato akce je součástí vzdělávacího cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, který byl podpořen prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova. Vstup je i díky tomu zcela zdarma.

Zámek a panství Zelená Hora ve druhé polovině 16. století

Pozvánka na přednášku

 

Šestý díl přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka bude věnován zdejší krajinné dominantě. Zelenohorský zámek bude představen v podobě, která není doposud příliš známá ani probádaná. Vrátíme se do doby vrcholné renesance, do časů, kdy panství držel Ladislav ze Šternberka a jeho nepříliš vyvedené děti.

Zelená Hora na kresbě Karla Škréty z roku 1641.

Předmětem přednášky bude analýza dvou dílčích cedulí panství Zelená Hora z let 1560 a 1584, zanesených v zemských deskách, a popisu panství Zelená Hora a Plánice z roku 1576, který je uložen ve zdejším pracovišti Státního oblastním archivu, ve fondu Velkostatek Zelená Hora. Na základě především těchto tří pramenů se autor pokusí načrtnout v současnosti neznámý vzhled zámku v 16. století. Narozdíl od podoby zámku je díky popisu z roku 1576 velice dobře známo jeho vnitřní vybavení. Přednáška se bude tedy zabývat například i tím, jak vypadala hradní kuchyně, zbrojnice nebo kovárna, jaké se používalo nádobí a z jakých látek se vyráběly oděvy. Část přednášky bude také věnována stručnému popisu celého panství a hospodaření na panských dvorech.

Přednášejícím bude osoba zcela povolaná – Mgr. Jakub Mírka, vedoucí místní pobočky oblastního archivu, historik, který s fondem Velkostatek Zelená Hora strávil množství času.

Pokud Vás zajímají dějiny našeho zámku, přijďte v neděli 11. března do Rodného domu Augustina Němejce. Přednáška začne úderem druhé a od půl čtvrté je připravena exkurze, jejíž cíl je možné snadno uhádnout.

 

Tato akce byla podpořena prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova a vstup je tedy zcela zdarma.

 

Příběh mužů Lt. Goddarda a konec války na Nepomucku – Pozvánka na přednášku

V období na přelomu let 1943 a 1944 se letecká válka nad Evropou dostala do další rozhodující fáze. Do pomyslného hledáčku amerických a britských vzdušných sil se dostal nacistický program výroby letadel a leteckých motorů. Úkol byl jasný. Zničit zázemí německé Luftwaffe a vybojovat spojeneckou nadvládu ve vzduchu ještě před blížícím se termínem invaze do Evropy. Proto byla naplánována rozsáhlá operace zaměřená na bombardování německých leteckých továren, která dostala jméno Argument. Američané z uskupení 8. a 15. letecké armády měli zaútočit ve dne a britská Bomber Command v noci. Počasí a samotná příprava umožnila zahájit kombinovaný útok na továrny firmy Messerschmitt a další cíle až ve druhé polovině února 1944. Úder byl zahájen 18. února a trval po celý týden. Snad proto také celá operace vešla později ve známost pod názvem „Big Week“. Dne 22. února americká 15. letecká armáda zaútočila na továrnu Messerschmitt v bavorském Regensburgu. V průběhu akce se část bombardovacího svazu dostala až nad území předmnichovského Československa, kde amercké čtyřmotoráky operující bez stíhací ochrany napadly německé těžké dvoumotorové stíhačky Bf 110. Ve vzduchu se toho dne odehrálo nejedno drama. U Horšovského Týna explodoval ve vzduchu Liberator Lt. Merkla ze svazku americké 98. Bomb Group. Katastrofu Merklova stroje přežil pouze jediný člen posádky. U Lhenic na Prachaticku se v plamenech zřítil k zemi další stroj od 98. Bomb Group. Celá posádka Lt. Malase naštěstí přežila „Devadesátá osmá“ si osudného 22. února 1944 vybrala velkou dávku smůly. Bylo kolem 13. hodiny, když se vzduch nad Nepomuckem otřásl mohutných výbuchem. To ve vzduchu explodioval stroj Lt. Goddarda, který se po odlomení křídla nekontrolovaně zřítil k zemi v prostoru mezi Prádlem a obcí Klášter. Piloti německých stíhaček opět slavili úspěch. Katastrofu Goddardova Liberatoru přežil jediný muž – Sgt. Raymond A. Noury. Krátce po seskoku padákem byl zadržel a poté uvržen do zajateckého tábora. Válku přežil a vrátil se do Spojených států. Na celou událost se postupem let zapomnělo a teprve až po listopadu 1989 vešly ve známost nová fakta o celém případu. Nálezy identifikačních známek letců a další indicie nakonec vedly k objasnění letecké havárie a ke zřízení důstojného památníku deseti mladým mužům, kteří na Dubči osudného 22. února 1944 zahynuli. Jejich památce se v r. 2004 a 2009 přijel poklonit i Ray Noury, malý seržant, který si získal srdce celého Nepomucka. Přednáška Karla Fouda na téma „Příběh mužů Lt. Goddarda“ je doprovozena množstvím fotografií, které posluchače zavedou do časů, kdy se poblíž Nepomuka zrodila legenda o odvaze a statečnosti.
Odhodlání vybojovat válku s německým národním socialismem až do vítězného konce v květnových dnech roku 1945 potvrdily americké a sovětské pancéře, které s odstupem několika dnů dorazily na Nepomucko, aby s definitivní platností ukončily dobu plnou zmaru, strachu a pohrdání lidstvím. Byly to především americké jednotky, které v oblasti jižního Plzeňska začaly v květnu 1945 psát novou kapitolu dějin kraje pod Zelenou Horou. Krátce po příjezdu mužů generála Pattona na Nepomucko dorazily také jednotky čs. armády v zahraničí. Příslušníci Československé samostatné obrněné bigády tady sloužili po boku příslušníků americké 3. armády a pomáhali zajišťovat poválečný chod země.  Přednáška „Konec války na Nepomucku“ plynule navazuje na výše uvedenou kapitolu z dějin Nepomucka a také v tomto případě je doprovozena množstvím dobových snímků.

Přednáška, která se uskuteční v neděli 18. února od 15 hodin v rodném domě Augustina Němejce, je součástí cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, podpořeného prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova.

Vstup je tradičně zdarma.

Kulturní dědictví a místní rozvoj

POZVÁNKA NA BESEDU

Na druhou lednovou sobotu je připravena další akce z cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka. Tentokrát nepůjde o klasickou přednášku na vyloženě historické téma, ale o besedu o tom, jak může ochrana a využití historického kulturního dědictví zkvalitnit život na venkově a přispět k místnímu rozvoji.
Nepůjde ovšem jen o nějakou akademickou debatu či suchou teorii. Podstatnou část programu budou tvořit velmi věcné informace, praktické rady a zkušenosti lidí, kteří se rozhodli své úsilí věnovat obnově historických objektů a zachování kulturního dědictví. O nástrahách i úspěšném završení realizace projektů podpořených MAS Sv. Jana z Nepomuku v opatření Obnova dědictví regionu se rozhovoří lidé z realizačních týmů.
O možnostech získání veřejné podpory na akce, snažící se zachránit či nově využít historicko-kulturní hodnoty, kterými jsou např. opatření MAS, Program rozvoje venkova, dotační tituly Plzeňského kraje a ministerstva kultury, Norské fondy a různé privátní nadace aj. bude informovat ing. Michal Arnošt z MAS SJN.
Nebudou opomenuty ani obecné úvahy o kulturním dědictví jako důležitém faktoru lokálního rozvoje (Strategický plán Leader „Budoucnost založená na tradici“), zmíněn bude i současný trend venkovského cestovního ruchu postaveného na mikrozajímavostech, jehož příkladem je např. naučně-zážitkový program Venkovský kořen. A dozvíme se i o dalších příkladech uplatnění regionální historie a kulturního dědictví z jiných regionů, které zákonitě vyvolávají otázku o možnostech u nás na Nepomucku.
Nezanedbatelný prostor v programu tohoto odpoledne bude vyhrazen dotazům návštěvníků a volné debatě. Tato diskuze by měla být přínosem nejen jednotlivým zájemcům o realizaci nějakého dílčího projektu, ale především by měla poukázat na historicko-kulturní hodnoty našeho kraje a přispět nejen k jejich ochraně, ale především novému zapojení do našeho života.

Akce se bude konat v sobotu 14. ledna od 14:00 v seminární místnosti rodného domu Augustina Němějce – Nepomuk, A. Němejce 129 – mapa zde … Vstup je zdarma.

Proměny i kontinuita města ... Kostelní (dnes Plzeňská) ulice L.P. 1909

Proměny i kontinuita místa … Kostelní (dnes Plzeňská) ulice L.P. 1909

 

Projekt historie a kulturní dědictví Nepomucka byl podpořen prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova – Osa IV. Leader

 

 

Augustin Němejc, život a dílo

Společnost přátel starého Nepomuka Vás zve na přednášku

Augustin Němejc

život a dílo malíře jižního Plzeňska
komentovaná prohlídka stálé výstavy mistrových obrazů

přednáší: Ing. Jiří Tetzeli, znalec díla a sběratel obrazů A. Němejce

neděle 4.12.2011 od 14:00

Rodný dům Augustina Němejce

Tato akce je součástí vzdělávacího projektu Historie a kulturní dědicví Nepomucka

Category: Lokální historie, Projekty  Comments off
Pozvánka na přednášku

Další z cyklu historických přednášek je připravena na druhý listopadový víkend. Její obsah bude mít tentokrát přímou souvislost s naším nejznámějším rodákem. Tématem bude Svatojánské muzeum v Nepomuku a kult sv. Jana Nepomuckého v jihozápadních Čechách.

Socha sv. Jana Nepomuckého ze sbírek nepomuckého muzea.

Přednáška bude rozdělena na dvě části. První se bude věnovat dějinám Svatojánského muzea, které existovalo v 30. letech v budově nepomuckého arciděkanství, i osobnosti jeho zakladatele P. Josefa Strnada. Zároveň bude cílem představit plánovaný projekt obnovy muzea i jeho současný stav a prostřednictvím fotoprojekce poukázat na uměleckou kvalitu vybraných sbírkových předmětů.

Druhá část přednášky se pokusí zmapovat rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého a dalších českých patronů v jihozápadních Čechách, přesněji řečeno v oblasti sušicko-nepomuckého vikariátu a prezentovat výtvarnou a kulturní hodnotu konkrétních svatojánských památek.

Na přednášku bezprostředně naváže návštěva poutního kostela a prohlídka arciděkanství, kde je již v současné době instalovaná malá expozice sakrálního umění.

Přednášející a průvodkyní bude historička z českobudějovické diecéze a členka přípravného týmu svatojánského muzea Mgr. Markéta Duchoslavová.

Přednáška se uskuteční v sobotu 12. listopadu v rodném domě Augustina Němejce. Začátek přednášky je plánován na čtrnáctou hodinu, exkurze na čtvrtou odpolední.

Akce je součástí přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, podpořeného prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci Programu rozvoje venkova a vstup na ní je proto zcela zdarma.

Cyklus přednášek o místní historii právě začíná

Od letošního září budou mít všichni, které zajímají dějiny a kulturní dědictví našeho regionu, příležitost navštěvovat pravidelný cyklus přednášek, jež se budou konat jednou měsíčně, obvykle v pátek či sobotu, a to po dobu celého školního roku.

Tématy jednotlivých částí budou například sv. Jan Nepomucký – světec českého baroka, dějiny zdejšího cisterciáckého kláštera, hospodaření na Zelenohorském velkostatku, architektonické památky města Nepomuk, akademický malíř Augustin Němejc atd. Každá akce by se měla skládat z přednášky a následného semináře, workshopu či exkurze. Každý díl bude mít svého lektora, kterým obvykle bude na slovo vzatý odborník na danou tematiku. Svou účast na projektu přislíbili např. prof. Kateřina Charvátová z Univerzity Karlovy, která se specializuje mj. na cisterciácký řád, historik českého baroka prof. Vít Vlnas z Národní galerie v Praze, Mgr. Jakub Mírka z Oblastního archivu v Plzni, který v současnosti zpracovává fond Zelená Hora a další. Můžeme se tedy těšit na skutečně fundované, profesionálně a nepochybně i záživně podané informace.

Projekt Historie a kulturní dědictví Nepomucka, jak se tento soubor přednášek a dalších vzdělávacích akcí oficiálně nazývá, byl podpořen prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci Programu rozvoje venkova – OSA IV. Leader a fiche Představení a poznání dědictví regionu a vstup na přednášky je tedy zcela zdarma.

První díl přednáškového cyklu bude věnován zámku Žinkovy. Přednášejícím a průvodcem po zámku bude tentokrát Pavel Motejzík, autor knížky Zámek Žinkovy, perla jižního Plzeňska. Přednáška se uskuteční v pátek 9. září od 18 hodin ve stodole rodného domu Augustina Němejce, exkurze, v tomto případě prohlídka zámku, bude následovat v sobotu. Srdečně Vás zveme k návštěvě.

O dalších přednáškách Vás budeme průběžně informovat, jak v Nepomuckých novinách, tak na internetových stránkách starynepomuk.cz.

Zelenohorská pošta – Vítaný host

Článek o Zelenohorské poště, který vyšel v letním čísle časopisu Vítaný host najdete pod tímto odkazem:

http://www.vitanyhost.cz/cisla/leto2011plzen/zelenohorska_posta.pdf