Archive for the Category »Projekty «

Stavební dějiny a památky města Nepomuk

Pozvánka na přednášku

V neděli 15. dubna se uskuteční další ze série historických besed. Tentokrát si budeme povídat o urbanistickém vývoji města Nepomuk a jeho pamětihodných stavbách.

První část přednášky bude chronologicky mapovat historii zdejšího osídlení od sporadických stop jeho pravěkých počátků přes hypotetickou podobu raně středověké osady a genezi města v souvislosti s těžbou drahých kovů, raně novověké hospodářské centrum zelenohorského panství i barokní poutní místo až po stavební zásahy z doby nedávné. Položíme si například otázku, zda-li Nepomuk opravdu vznikl spojením vsí Pomuk a Přesanice, jak bývá tradováno, anebo tomu bylo trochu jinak? Pokusíme se zrekonstruovat zatím takřka neznámou podobu městečka před husitskými válkami a přiblížíme si dobu postupné obnovy po třicetileté válce. Dotkneme se i demografického vývoje v „dlouhém“ 19. Století. Kritickému zhodnocení nakonec neuniknou ani demolice a stavební produkce po roce 1945.

V druhém poločase se zaměříme na historicky a památkově nejcennější budovy, které se v našem městě dochovaly. Tématem tedy bude historie kostela sv. Jakuba a drobných sakrálních staveb, Piaristické koleje – staré školy, spořitelny, radnice, Zelenohorské pošty, domu U lípy a několika dalších měšťanských domů. Vyprávění bude ilustrováno množstvím dobových vyobrazení a starých fotografií.

Na přednášku bezprostředně naváže, jak bývá zvykem, exkurze do terénu. V souladu s tématem vyrazíme na vycházku do ulic Nepomuka, při které poukážeme na stávající památkové hodnoty staveb zmíněných při přednášce i města jako celku. Drobným bonusem bude možnost prohlédnout si některé z historických domů nejen z exteriéru, ale i nahlédnout do jejich nitra.

Tato akce je součástí vzdělávacího cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, který byl podpořen prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova. Vstup je i díky tomu zcela zdarma.

Zámek a panství Zelená Hora ve druhé polovině 16. století

Pozvánka na přednášku

 

Šestý díl přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka bude věnován zdejší krajinné dominantě. Zelenohorský zámek bude představen v podobě, která není doposud příliš známá ani probádaná. Vrátíme se do doby vrcholné renesance, do časů, kdy panství držel Ladislav ze Šternberka a jeho nepříliš vyvedené děti.

Zelená Hora na kresbě Karla Škréty z roku 1641.

Předmětem přednášky bude analýza dvou dílčích cedulí panství Zelená Hora z let 1560 a 1584, zanesených v zemských deskách, a popisu panství Zelená Hora a Plánice z roku 1576, který je uložen ve zdejším pracovišti Státního oblastním archivu, ve fondu Velkostatek Zelená Hora. Na základě především těchto tří pramenů se autor pokusí načrtnout v současnosti neznámý vzhled zámku v 16. století. Narozdíl od podoby zámku je díky popisu z roku 1576 velice dobře známo jeho vnitřní vybavení. Přednáška se bude tedy zabývat například i tím, jak vypadala hradní kuchyně, zbrojnice nebo kovárna, jaké se používalo nádobí a z jakých látek se vyráběly oděvy. Část přednášky bude také věnována stručnému popisu celého panství a hospodaření na panských dvorech.

Přednášejícím bude osoba zcela povolaná – Mgr. Jakub Mírka, vedoucí místní pobočky oblastního archivu, historik, který s fondem Velkostatek Zelená Hora strávil množství času.

Pokud Vás zajímají dějiny našeho zámku, přijďte v neděli 11. března do Rodného domu Augustina Němejce. Přednáška začne úderem druhé a od půl čtvrté je připravena exkurze, jejíž cíl je možné snadno uhádnout.

 

Tato akce byla podpořena prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova a vstup je tedy zcela zdarma.

 

Příběh mužů Lt. Goddarda a konec války na Nepomucku – Pozvánka na přednášku

V období na přelomu let 1943 a 1944 se letecká válka nad Evropou dostala do další rozhodující fáze. Do pomyslného hledáčku amerických a britských vzdušných sil se dostal nacistický program výroby letadel a leteckých motorů. Úkol byl jasný. Zničit zázemí německé Luftwaffe a vybojovat spojeneckou nadvládu ve vzduchu ještě před blížícím se termínem invaze do Evropy. Proto byla naplánována rozsáhlá operace zaměřená na bombardování německých leteckých továren, která dostala jméno Argument. Američané z uskupení 8. a 15. letecké armády měli zaútočit ve dne a britská Bomber Command v noci. Počasí a samotná příprava umožnila zahájit kombinovaný útok na továrny firmy Messerschmitt a další cíle až ve druhé polovině února 1944. Úder byl zahájen 18. února a trval po celý týden. Snad proto také celá operace vešla později ve známost pod názvem „Big Week“. Dne 22. února americká 15. letecká armáda zaútočila na továrnu Messerschmitt v bavorském Regensburgu. V průběhu akce se část bombardovacího svazu dostala až nad území předmnichovského Československa, kde amercké čtyřmotoráky operující bez stíhací ochrany napadly německé těžké dvoumotorové stíhačky Bf 110. Ve vzduchu se toho dne odehrálo nejedno drama. U Horšovského Týna explodoval ve vzduchu Liberator Lt. Merkla ze svazku americké 98. Bomb Group. Katastrofu Merklova stroje přežil pouze jediný člen posádky. U Lhenic na Prachaticku se v plamenech zřítil k zemi další stroj od 98. Bomb Group. Celá posádka Lt. Malase naštěstí přežila „Devadesátá osmá“ si osudného 22. února 1944 vybrala velkou dávku smůly. Bylo kolem 13. hodiny, když se vzduch nad Nepomuckem otřásl mohutných výbuchem. To ve vzduchu explodioval stroj Lt. Goddarda, který se po odlomení křídla nekontrolovaně zřítil k zemi v prostoru mezi Prádlem a obcí Klášter. Piloti německých stíhaček opět slavili úspěch. Katastrofu Goddardova Liberatoru přežil jediný muž – Sgt. Raymond A. Noury. Krátce po seskoku padákem byl zadržel a poté uvržen do zajateckého tábora. Válku přežil a vrátil se do Spojených států. Na celou událost se postupem let zapomnělo a teprve až po listopadu 1989 vešly ve známost nová fakta o celém případu. Nálezy identifikačních známek letců a další indicie nakonec vedly k objasnění letecké havárie a ke zřízení důstojného památníku deseti mladým mužům, kteří na Dubči osudného 22. února 1944 zahynuli. Jejich památce se v r. 2004 a 2009 přijel poklonit i Ray Noury, malý seržant, který si získal srdce celého Nepomucka. Přednáška Karla Fouda na téma „Příběh mužů Lt. Goddarda“ je doprovozena množstvím fotografií, které posluchače zavedou do časů, kdy se poblíž Nepomuka zrodila legenda o odvaze a statečnosti.
Odhodlání vybojovat válku s německým národním socialismem až do vítězného konce v květnových dnech roku 1945 potvrdily americké a sovětské pancéře, které s odstupem několika dnů dorazily na Nepomucko, aby s definitivní platností ukončily dobu plnou zmaru, strachu a pohrdání lidstvím. Byly to především americké jednotky, které v oblasti jižního Plzeňska začaly v květnu 1945 psát novou kapitolu dějin kraje pod Zelenou Horou. Krátce po příjezdu mužů generála Pattona na Nepomucko dorazily také jednotky čs. armády v zahraničí. Příslušníci Československé samostatné obrněné bigády tady sloužili po boku příslušníků americké 3. armády a pomáhali zajišťovat poválečný chod země.  Přednáška „Konec války na Nepomucku“ plynule navazuje na výše uvedenou kapitolu z dějin Nepomucka a také v tomto případě je doprovozena množstvím dobových snímků.

Přednáška, která se uskuteční v neděli 18. února od 15 hodin v rodném domě Augustina Němejce, je součástí cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, podpořeného prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova.

Vstup je tradičně zdarma.

Kulturní dědictví a místní rozvoj

POZVÁNKA NA BESEDU

Na druhou lednovou sobotu je připravena další akce z cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka. Tentokrát nepůjde o klasickou přednášku na vyloženě historické téma, ale o besedu o tom, jak může ochrana a využití historického kulturního dědictví zkvalitnit život na venkově a přispět k místnímu rozvoji.
Nepůjde ovšem jen o nějakou akademickou debatu či suchou teorii. Podstatnou část programu budou tvořit velmi věcné informace, praktické rady a zkušenosti lidí, kteří se rozhodli své úsilí věnovat obnově historických objektů a zachování kulturního dědictví. O nástrahách i úspěšném završení realizace projektů podpořených MAS Sv. Jana z Nepomuku v opatření Obnova dědictví regionu se rozhovoří lidé z realizačních týmů.
O možnostech získání veřejné podpory na akce, snažící se zachránit či nově využít historicko-kulturní hodnoty, kterými jsou např. opatření MAS, Program rozvoje venkova, dotační tituly Plzeňského kraje a ministerstva kultury, Norské fondy a různé privátní nadace aj. bude informovat ing. Michal Arnošt z MAS SJN.
Nebudou opomenuty ani obecné úvahy o kulturním dědictví jako důležitém faktoru lokálního rozvoje (Strategický plán Leader „Budoucnost založená na tradici“), zmíněn bude i současný trend venkovského cestovního ruchu postaveného na mikrozajímavostech, jehož příkladem je např. naučně-zážitkový program Venkovský kořen. A dozvíme se i o dalších příkladech uplatnění regionální historie a kulturního dědictví z jiných regionů, které zákonitě vyvolávají otázku o možnostech u nás na Nepomucku.
Nezanedbatelný prostor v programu tohoto odpoledne bude vyhrazen dotazům návštěvníků a volné debatě. Tato diskuze by měla být přínosem nejen jednotlivým zájemcům o realizaci nějakého dílčího projektu, ale především by měla poukázat na historicko-kulturní hodnoty našeho kraje a přispět nejen k jejich ochraně, ale především novému zapojení do našeho života.

Akce se bude konat v sobotu 14. ledna od 14:00 v seminární místnosti rodného domu Augustina Němějce – Nepomuk, A. Němejce 129 – mapa zde … Vstup je zdarma.

Proměny i kontinuita města ... Kostelní (dnes Plzeňská) ulice L.P. 1909

Proměny i kontinuita místa … Kostelní (dnes Plzeňská) ulice L.P. 1909

 

Projekt historie a kulturní dědictví Nepomucka byl podpořen prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova – Osa IV. Leader

 

 

Augustin Němejc, život a dílo

Společnost přátel starého Nepomuka Vás zve na přednášku

Augustin Němejc

život a dílo malíře jižního Plzeňska
komentovaná prohlídka stálé výstavy mistrových obrazů

přednáší: Ing. Jiří Tetzeli, znalec díla a sběratel obrazů A. Němejce

neděle 4.12.2011 od 14:00

Rodný dům Augustina Němejce

Tato akce je součástí vzdělávacího projektu Historie a kulturní dědicví Nepomucka

Category: Lokální historie, Projekty  Comments off
Pozvánka na přednášku

Další z cyklu historických přednášek je připravena na druhý listopadový víkend. Její obsah bude mít tentokrát přímou souvislost s naším nejznámějším rodákem. Tématem bude Svatojánské muzeum v Nepomuku a kult sv. Jana Nepomuckého v jihozápadních Čechách.

Socha sv. Jana Nepomuckého ze sbírek nepomuckého muzea.

Přednáška bude rozdělena na dvě části. První se bude věnovat dějinám Svatojánského muzea, které existovalo v 30. letech v budově nepomuckého arciděkanství, i osobnosti jeho zakladatele P. Josefa Strnada. Zároveň bude cílem představit plánovaný projekt obnovy muzea i jeho současný stav a prostřednictvím fotoprojekce poukázat na uměleckou kvalitu vybraných sbírkových předmětů.

Druhá část přednášky se pokusí zmapovat rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého a dalších českých patronů v jihozápadních Čechách, přesněji řečeno v oblasti sušicko-nepomuckého vikariátu a prezentovat výtvarnou a kulturní hodnotu konkrétních svatojánských památek.

Na přednášku bezprostředně naváže návštěva poutního kostela a prohlídka arciděkanství, kde je již v současné době instalovaná malá expozice sakrálního umění.

Přednášející a průvodkyní bude historička z českobudějovické diecéze a členka přípravného týmu svatojánského muzea Mgr. Markéta Duchoslavová.

Přednáška se uskuteční v sobotu 12. listopadu v rodném domě Augustina Němejce. Začátek přednášky je plánován na čtrnáctou hodinu, exkurze na čtvrtou odpolední.

Akce je součástí přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, podpořeného prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci Programu rozvoje venkova a vstup na ní je proto zcela zdarma.

Cyklus přednášek o místní historii právě začíná

Od letošního září budou mít všichni, které zajímají dějiny a kulturní dědictví našeho regionu, příležitost navštěvovat pravidelný cyklus přednášek, jež se budou konat jednou měsíčně, obvykle v pátek či sobotu, a to po dobu celého školního roku.

Tématy jednotlivých částí budou například sv. Jan Nepomucký – světec českého baroka, dějiny zdejšího cisterciáckého kláštera, hospodaření na Zelenohorském velkostatku, architektonické památky města Nepomuk, akademický malíř Augustin Němejc atd. Každá akce by se měla skládat z přednášky a následného semináře, workshopu či exkurze. Každý díl bude mít svého lektora, kterým obvykle bude na slovo vzatý odborník na danou tematiku. Svou účast na projektu přislíbili např. prof. Kateřina Charvátová z Univerzity Karlovy, která se specializuje mj. na cisterciácký řád, historik českého baroka prof. Vít Vlnas z Národní galerie v Praze, Mgr. Jakub Mírka z Oblastního archivu v Plzni, který v současnosti zpracovává fond Zelená Hora a další. Můžeme se tedy těšit na skutečně fundované, profesionálně a nepochybně i záživně podané informace.

Projekt Historie a kulturní dědictví Nepomucka, jak se tento soubor přednášek a dalších vzdělávacích akcí oficiálně nazývá, byl podpořen prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci Programu rozvoje venkova – OSA IV. Leader a fiche Představení a poznání dědictví regionu a vstup na přednášky je tedy zcela zdarma.

První díl přednáškového cyklu bude věnován zámku Žinkovy. Přednášejícím a průvodcem po zámku bude tentokrát Pavel Motejzík, autor knížky Zámek Žinkovy, perla jižního Plzeňska. Přednáška se uskuteční v pátek 9. září od 18 hodin ve stodole rodného domu Augustina Němejce, exkurze, v tomto případě prohlídka zámku, bude následovat v sobotu. Srdečně Vás zveme k návštěvě.

O dalších přednáškách Vás budeme průběžně informovat, jak v Nepomuckých novinách, tak na internetových stránkách starynepomuk.cz.

MAS sv. Jana z Nepomuku podporuje obnovu památek

MAS sv. Jana z Nepomuku podporuje obnovu památek na území Nepomucka a Spálenopoříčska

v rámci Programu rozvoje venkova – OSA IV.-Leader

 

O MAS

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) byla ustavena jako občanské sdružení v říjnu roku 2004. Dnes má MAS již 25 členů, jejichž složení dobře odpovídá požadovanému partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a také představuje reprezentativnější zastoupení obyvatel území MAS.

MAS sv. Jana z Nepomuku se svým Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu Žádostí o dotaci, a tak společně s dalšími 47 MAS v České republice dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s využitím finančních prostředků Programu Leader.

MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich zprostředkovatelem pro žadatele z regionu. Strategický plán Leader je totiž naplňován prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí.

 

 

Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu

– Podporovány budou projekty zaměřené na investice spojené s udržováním, obnovou, zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.

– Movité i nemovité památky.

– Max. dotace 90%.

– Způsobilé výdaje: 100.000 – 1.000.000,-Kč.

– Žadatelé: obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace, svazky obcí či fyzické a právnické osoby – podnikatelé.

 

Cílem je:

a) Identifikovat kulturní dědictví venkova a připravit programy pro jeho využití k dalším aktivitám např. v cestovním ruchu.

b) Rekonstruovat a oživit stavby a prostory, které jsou součástí kulturního dědictví venkova.

c) Zlepšit technický stav objektů a prostor důležitých pro zachování kulturního dědictví venkova a zvýšit míru jejich využití ve prospěch obyvatel a návštěvníků v území.

 

Cíl bude naplňován prostřednictvím projektů zaměřených na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Preferovány budou komplexní projekty, které v sobě spojí obnovu a následné využití objektů kulturního dědictví pro aktivity v oblasti cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů a kulturních aktivit. Každý předkládaný projekt by měl být podložen analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných aktivitách. V rámci fiche budou podporovány pouze neziskové, tedy nekomerční projekty.

 

Podporovány budou projekty:

1) Obnovy, údržby a zhodnocování nebo využití kulturního dědictví venkova, nemovitých (zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, fary, kaple, stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary, technické památky, drobné sakrální objekty, sochy a sousoší, pomníky a památníky, historické parky, zahrady a aleje a pod.) i movitých památek (hudební nástroje, obrazy, sochy, historický nábytek a pod.), s výjimkou památek UNESCO a národních kulturních památek,

2) Budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

 

Další informace a kontakty:

MAS sv. Jana z Nepomuku

Nám. Svobody 132

335 61 Spálené Poříčí

E-mail: mas.nepomucko@seznam.cz

Mob.: 602 334 882-3

Více informací na www.mas.nepomucko.cz

 

Příklady podpořených / realizovaných projektů z MAS sv. Jana z Nepomuku v období 2009-2011:

Žadatel: Obec Mladý Smolivec

Název projektu: Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti

Celkové náklady: 800.164,-Kč

Dotace: 600.576,-Kč

 

V dubnu 2011 byl úspěšně dokončen projekt „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti“. Tento projekt byl zaměřen na rekonstrukci památníků obětem první a druhé světové války v obci Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice. Součástí tohoto projektu byla dobrodružně naučná hra „Zapomenutými místy do historie Smolivecka“, kterou jsme s našimi dětmi a mládeží absolvovali 7. 8. 2010, a která měla velký úspěch. Rekonstrukce zahrnovala u památníků novou kamennou podezdívku, nové oplocení, vyčištění, renovaci a hydrofobizaci pomníků, úpravu a ozelenění terénu v okolí. Rekonstrukce Božích muk obnášela osazení kamenného podstavce novým litinovým kříže a úpravu prostranství. Smírčí kříž, který byl stěžejní částí rekonstrukce historických objektů – památek, byl obnoven téměř do původní podoby. Původní kříž byl z jednoho kusu kamene, bohužel byl v 70. letech zničen a zbyla jen horní část kříže bez těla. U kříže byly vysazeny dvě lípy a instalována lavička s informační tabulí, kde se dočtete něco o křížích obecně, ale i o historii kříže smoliveckého, která se s největší pravděpodobností váže k bitvě na Vraždě z 6. října 1620.

Starostka obce Eva Kubová věří, že jsme touto rekonstrukcí zkrášlili části našich obcí a rozhodně jsme vzdali čest padlým hrdinům našeho území, kteří bojovali v I. a II. světové válce, a kteří za naše práva a životy položili životy své…. Čest jejich památce!

 

 

 

Žadatel: Společnost přátel starého Nepomuka, o.s.

Název projektu: Stálá expozice historické techniky

Celkové náklady: 996.123,-Kč

Dotace: 796.898,-Kč

 

Historické jádro města Nepomuk, rozkládající se ve svažitém terénu mezi vrchy Zelená hora a Šibenice, si zachovalo historickou urbanistickou strukturu. V městské zástavbě najdeme řadu kulturních památek a dalších historicky hodnotných staveb. Vzhled města tak spolu s bohatou historií má potenciál zaujmout turisty. Z těchto faktů vychází projekt, jehož záměrem bylo obnovit a památkově rehabilitovat objekt bývalých stájí Zelenohorské pošty a jejich využití pro stálou expozici historické techniky, především vozidel – veteránů. Součástí expozice je také dobová zámečnická dílna a historické materiály vztahující se k regionálním řemeslům i místním motocyklovým silničním závodům – Nepomucký trojúhelník.

 

 

Žadatel: Matice svatého Jana Nepomuckého, o.s.

Název projektu: Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

Celkové náklady: 999.961,- Kč

Dotace: 899.964,- Kč

 

„Revitalizace a oživení prázdných podvěžních prostor kostela sv. Jana Nepomuckého stojícího přímo na místě narození světce Jana Nepomuckého,“ to je nosná myšlenka projektu, který dostal zelenou v rámci III. Výzvy MAS, konkrétně opatření zaměřeného na Obnovu nemovitého dědictví regionu. Ve stavebně obnovených prostorách pod východní a západní věží, přímo přístupných z ulice, bude otevřeno malé muzeum s tematikou zaměřenou především na fenomén sv. Jana Nepomuckého a v menší míře také na sv. Jakuba, jehož kostel stojí na nedalekém Přesanickém náměstí. Muzeum má sloužit především při svatojánských slavnostech a dalších akcích cestovního ruchu pořádaných v centru Nepomuku. Díky uzavřené Partnerské smlouvě s městem Nepomuk dojde k poskytnutí části prostor pro činnost městského IC.

 

 

Žadatel: Město Spálené Poříčí

Název projektu: Obnova domu čp. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí

Celkové náklady: 799.329,-Kč

Dotace: 604.534,-Kč

V červnu 2011 byl dokončen projekt nové Expozice české vlastenecké společnosti ve Spáleném Poříčí v historickém domě čp. 100. Jedná se o dům původní městské zástavby z druhé poloviny 19. století s klasicistními prvky. Expozice se nyní stane součástí prohlídkového okruhu města.

Antonín Jaroslav Puchmajer, Josef Linda, Josef Vojtěch Sedláček, Josef František Smetana, Vojtěch a Jan Nejedlý, Václav Davídek, Jindřich Šimon Baar, P. František Ferda či děkan František Boubel, to je jen malá hrstka těch, kteří ve své době usilovali o povznesení vlastenectví a vztahu k území, z něhož vzešli, nebo kde později působili. A zcela po právu tak jejich odkaz nalezne své místo v nové expozici. Svou vitrínu zde ale mají třeba i informace o Zelenohorském rukopisu, nalezeném na zámku Zelená Hora u Nepomuku, nebo ukázky z kronik a místopisných knih Spálenopoříčska. Kurátorem expozice je Ing. Miroslav Tupý.

Záměrem města je v budoucích letech postupná obnova celého domu čp. 100 včetně dosud nevyužívaných jižních prostor, kde by vznikla dílna některého z tradičních řemesel, včetně prodejních místností.

 

Žadatel: Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk

Název projektu: Rokoko nejen pro oko – záchrana milečských varhan

Celkové náklady: 548.900,-Kč

Dotace: 494.010,-Kč

 

Odkaz: http://propamatky.info/cs/zpravodajstvi/plzensky-kraj/pamatky-a-finance/na-zachranu-milecskych-varhan-pujdou-evropske-penize/268/

 

 

 

 

Zprávy z poštovní stáje

Přišlo jaro a turistická sezóna zaklepala na čerstvě osazená vrata Zelenohorské pošty. Ta ale ještě nejsou zdaleka dokořán, ačkoliv již loňský podzim sliboval otevření nové expozice historické techniky. Ukázalo se totiž, že nejnižší cena jako hlavní kriterium při výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací nemusí být právě zárukou bezchybného výsledku. Letošní tuhá zima umožnila všem potencionálním závadám, aby se ukázaly v plné kráse, a tak například novou betonovou podlahu, v prostorách určených mimo jiné pro výstavu k historii Nepomuckého trojúhelníku, ozdobila řádka vlasových i o poznání širších prasklin zdéli i několika metrů. Opravy a reklamace si samosebou vyžádají svůj čas a není tedy možné prozatím přikročit k instalaci exponátů. Stejně tak úpravy nádvoří, kde je v plánu umístit několik zemědělských strojů, již nebyly součástí vlastního projektu a nejen proto nechvátají do finále právě mílovými kroky. Termín slavnostního otevření expozice se proto radši definitivně přesouvá na datum XXX. Nepomuckého trojúhelníku – tedy poslední červencový víkend.

Nedočkaví milovníci motorové historie ale nemusí úplně smutnit. Od poloviny května je k shlédnutí alespoň tematický celek „1. republika na silnicích Nepomucka“, který si své místo našel v památkově cenných prostorách poštovní stáje. (Mini)prohlídky jsou možné o víkendech i všedních dnech, stačí se porozhlédnout, jestli se někdo pohybuje po areálu – poznávací znamení: kolečko, krumpáč, lopata a podobné instrumenty. Nejjistější je ale radši předem zavolat na tel: 731 015 547 a domluvit si termín návštěvy.

Následující snímky poodhalují, kolik koní je na poště už ustájeno…

Poštovní valachy nahradily  motocykly.
Poštovní valachy nahradily  motocykly.
Poštovní valachy nahradily  motocykly.
Poštovní valachy nahradily  motocykly.
Expozice před cílem

Je to již půl roku, co jsme naposledy informovali o vznikající expozici historické techniky. Tehdy byla stavba v plném proudu. Co se za tu dobu událo a jak to vypadá v budoucím muzeu dnes, se dozvíte na následujících řádkách.

V průběhu června, a oproti plánu nakonec i července a části srpna,  probíhal v budoucích výstavních prostorách ještě činorodý stavební ruch. Dodělávali se podlahy, dveře a vrata, elektroinstalace a zabezpečovací zařízení, odstraňovali se drobné závady a nedodělky. Člověk by ani nevěřil, kolik času to zabere. Stavební firma nakonec také vše neodevzdala na 100%, takže ke slovu přišla opět několikadenní dobrovolná brigáda. Na samém konci srpna bylo konečně hotovo a my si mohli podat žádost o proplacení dotace.

Administrativní náležitosti dotace se ukázaly jako vcelku tvrdý oříšek a vyžádaly si nejen nejednu cestu do Českých Budějovic, ale především další desítky hodin práce. Po měsíci bylo nakonec formálně vše v pořádku a my se mohli těšit na fyzickou kontrolu ze SZIF. Ta dorazila na sklonku října a po věcné stránce neshledala žádných nedostatků. V papírech ale kupodivu nějakou tu chybičku opět objevila. Nakonec však vše dobře dopadlo a v prosinci se na našem účtě objevila dotace a my mohli vrátit větší část půjčky.

Stavební i administrativní etapy realizace projektu máme tedy za sebou a teď nás čeká již jen samotná instalace vlastní expozice. Až se trochu oteplí, začneme pomalu muzeum zařizovat. Dle našich předběžných propočtů na nás čeká ještě cca 200 hodin práce. Pokud byste měl někdo chuť, můžete nám pomoct.

 

Plánované otevření expozice je na Svatojánskou pouť, doufejme, že do té doby bude upravené i nádvoří a podaří se instalovat i venkovní část – stálou výstavu zemědělských strojů.

 

Na následujících snímcích si můžete prohlédnout, jak to v bývalých stájích Zelenohorské pošty vypadá v těchto dnech:

 

Průčelí je téměř hotové, zbývá jen nátěr vápennou fasádní barvou.

Průčelí je téměř hotové, zbývá jen nátěr vápennou fasádní barvou.

 

 

Ve stáji to opět vypadá jak při návštěvě čísaře Františka I. L.P.1833, jen ty koně chybí ...

Ve stáji to opět vypadá jak při návštěvě čísaře Františka I. L.P.1833, jen ty koně chybí ...

 

 

Pouze nerestaurovaný relikt napajedla svědčí o tom, jak se 20. století k prostoru zachovalo.

Pouze nerestaurovaný relikt napajedla svědčí o tom, jak se 20. století k prostoru zachovalo.

 

 

Ve vedlejší místnosti se již objevil i první exponát.

Ve vedlejší místnosti se již objevil i první exponát.

 

 

Mlátičku parkující v budoucí dobové dílně čeká co nevidět konzervace a instalace na nádvoří.

Mlátičku parkující v budoucí dobové dílně čeká co nevidět konzervace a instalace na nádvoří.